Nieuws27.02.2019

Meer geld voor het testen van energie-innovaties

Onze leden zijn dagelijks bezig met het bedenken van nieuwe technologieën die essentieel zijn voor de versnelling van de Nederlandse energietransitie. Het is daarom van cruciaal belang dat FME- leden deze nieuwe technieken in pilots en demo’s kunnen testen en daarin financieel ondersteunt worden. FME heeft met succes gepleit voor een verruiming van het budget voor de DEI(Demonstratie Energie Innovaties)-regeling. Minister Wiebes heeft nu besloten om de regeling te verruimen, waardoor we toekomstig spreken over de DEI+. Het kabinet trekt dit jaar ruim €113 miljoen voor de DEI+-regeling.

Tweede_Kamer_500x290.jpgVoor het eerst komen er ook projecten op het gebied van onder meer CCUS, elektrificatie, power2heat, smart grids en energieopslag in aanmerking voor steun uit de DEI+-regeling. De DEI+-middelen worden verdeeld onder vijf sectoren:

  1. CO2-reductie industrie (o.a recycling, CCUS, infrastructuur): €24 miljoen
  2. Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen: €11 miljoen 
  3. Flexibilisering elektriciteitssysteem (o.a. waterstof in de industrie): €33 miljoen
  4. Ruimtelijke inpassing: €10 miljoen
  5. Energie-innovaties: €35 miljoen

Lees de kamerbrief waarin de wijziging verder wordt uitgelegd

Tijdsklem DEI+-regeling

Ondanks dat het budget van de DEI+-regeling wordt verruimd, is FME niet geheel tevreden met de nieuwe regeling. Er is namelijk bepaald om een tijdsklem in te voeren voor de regeling in 2019. Dit betekent concreet dat projectgelden uit de DEI+-regeling in 2019 in één jaar besteed dienen te worden. Dit terwijl een gemiddeld proefproject een tijdperiode heeft van 2 tot 4 jaar. Op aandringen van FME heeft minister Wiebes in een Kamerbrief de problemen rondom de tijdsklem voor ondernemers erkend. De minister heeft daarom besloten om de subsidieregeling zo snel mogelijk aan te passen en meerjarige aanvragen mogelijk maken en te bezien of de realisatietermijn van 1-jarige projecten eventueel verlengd kan worden.