Blog04.09.2019
Door: Ineke Dezentjé Hamming - Bluemink

Nieuw curriculum doorvoeren: Nu!

In welk jaar ontdekte Columbus Amerika? Wat is de stelling van Pythagoras? Wie was de koningin van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog? En wat is het klimaatsysteem van Köppen? Ik heb het moeten leren op school en nu, een aantal decennia verder, mijn kleinkind nog steeds. Fijn hoor, dat ouders van nu hun kinderen zo goed kunnen helpen met huiswerk en proefwerken. Maar we leven inmiddels in een hightech wereld. De supersnelle cyberhighway die internet heet, geeft je binnen een nanoseconde antwoord op bovenstaande vragen. Kinderen in Afrika hebben tegenwoordig, dankzij smartphones, toegang tot evenveel kennis als de president van de Verenigde Staten twintig jaar geleden.

staand_HAAS DEZENTJE4_1.jpgAchterhaald

Alle kinderen zitten vanaf deze week weer in de schoolbanken en krijgen nog steeds geen onderwijs in vaardigheden die zij nodig hebben. De curricula in het onderwijs zijn totaal achterhaald en de vakkenstructuur is leidend. Terwijl in de wereld van nu en morgen iedereen verstand moet hebben van technologie en digitalisering. Er is heel veel aandacht voor kennis, maar iets als digitale geletterdheid komt nu nog maar mondjesmaat aan bod.

Uit de Monitor Jeugd en Media van Kennisnet wordt pijnlijk duidelijk dat kinderen deze vaardigheden onvoldoende bezitten. Ze zitten weliswaar de hele dag op hun telefoon, maar weten niks van data. Wat is een algoritme en hoe maak je deze? Hoe werkt een 'feedbackloop'? Wat is het verschil tussen 'machinelearing' en 'deeplearning'? En hoe gebruik je Natural Language Processing (NLP)? Het omgaan met AI en technologie, het werken met data en snappen wat een algoritme is: dát is kennis waarmee kinderen de arbeidsmarkt op kunnen en waarmee Nederland vooruit kan.

Beter Onderwijs?

Begin dit jaar werd de broodnodige herziening van het onderwijscurriculum, dat wat de kinderen van de regering moeten leren, door de minister met maar liefst twee jaar uitgesteld. Er moest eerst 'meer draagvlak voor komen'. Dat was op zich al een grote domper en het verzet tegen de broodnodige vernieuwing onder docenten en actiegroepen groeit. Er is een zogenoemde commissie Boerenverstand opgericht, waar notabene Beter Onderwijs Nederland zich bij heeft aangesloten, met de oproep aan het kabinet af te zien van de curriculumherziening.

De onderwijsvernieuwing zal best even wennen zijn, dat begrijp ik heus wel. Met de voorstellen van de werkgroep die aan de herziening werkt, curriculum.nu, wordt de dwingende vakkenstructuur doorbroken. Dat betekent dat docenten die zo gehecht zijn aan de zekerheid van hun vak en hun oude methodes, over de grenzen heen moeten gaan kijken. Samenwerken met andere vakdocenten. Scholen zullen meer naar buiten moeten treden en de buitenwereld naar binnen halen. In plaats van te hameren op hun eigen zekerheden, zullen docenten de vragen en uitdagingen van de leerlingen centraal moeten zetten. Immers, we zien dat vakkennis steeds sneller achterhaald is en dat het aanleren van repetitieve vaardigheden geen enkele zin heeft. De angst voor het onbekende bij de tegenstanders van de onderwijsvernieuwing, doet afbreuk aan het recht van onze scholieren op een fatsoenlijke toekomst en dwarsboomt de economische ontwikkeling van ons land.

Motivatie

In vergelijking met andere landen zijn Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs zeer weinig gemotiveerd om te leren. Recent onderzoek laat zien dat ze wel enthousiast beginnen aan de eerste klas van het voortgezet onderwijs, maar dat deze motivatie de jaren daarna daalt. Nederlandse leerlingen zijn zelfs de minst gemotiveerde lezers ter wereld, omdat de lessen vaak niet prikkelend genoeg zijn, meldt de Onderwijsinspectie op haar website.  

Ik snap wel dat scholieren het gevoel hebben dat wat zij op school leren op er steeds minder toe doet. De autonomie van scholen en docenten is volledig doorgeschoten en dat gaat ten koste van de nieuwsgierigheid en de lust om te leren van onze leerlingen.

Kabinet, treed op! Laat kinderen geen vaardigheden meer leren waarvan we nu al weten dat deze makkelijk te automatiseren zijn. Kinderen moeten uiteraard basiskennis hebben van de wereld om hen heen en dat staat ook prachtig verwoord in de nieuwe curriculumvoorstellen. Daarnaast worden leerlingen geprikkeld om nieuwsgierig te blijven en zich te blijven ontwikkelen. De minister moet ophouden met treuzelen en het belang van onze jongeren voorop stellen door snel de curriculumherziening door te voeren. Want iedere dag dat wij daarmee wachten, betekent iedere dag dat meer dan 400.000 kinderen onvoldoende voorbereid worden op hun toekomst.

Ook de Telegraaf publiceerde dit opiniestuk, lees het artikel hier