Blog05.02.2019
Door: Hans van der Spek

Nieuwe thema’s in DEI-regeling dode mus voor industrie

De regeling Demonstratie Energie Innovaties (DEI) dreigt een wassen neus te worden voor ondernemers. Hoewel er meer geld beschikbaar wordt gesteld, constateer ik dat de uitvoeringsregels de DEI-regeling voor nieuwe thema’s als flexibiliteit en ruimte in de praktijk onwerkbaar maken.

Hans vd Spek.jpgOndernemers kunnen via de DEI-regeling subsidie aanvragen voor demonstratie en pilotprojecten zodat nieuwe energie-innovaties kunnen worden getest. Op basis van het Klimaatakkoord wordt de regeling in 2019 uitgebreid zodat ook onderwerpen als flexibilisering van het energiesysteem onder de regeling vallen. Voor het thema ‘flexibiliteit’ wordt €33 miljoen gereserveerd. Wij hebben als FME lang gestreden voor de uitbreiding van de regeling met het thema flexibiliteit. Onze leden lopen namelijk voorop in de ontwikkeling van nieuwe flexibiliteitsoplossingen zoals opslag- en conversietechnologieën. Technologieën die onmisbaar zijn voor de versnelling van de Nederlandse energietransitie.

De euforie werd echter snel getemperd toen duidelijk werd dat er voor bedrijven zeer ongunstige voorwaarden worden verbonden aan de nieuwe regeling. Zo moeten projectgelden in de DEI-regeling die in 2019 beschikbaar worden gesteld in datzelfde jaar gecommitteerd én betaald worden. Ik merk dat dit problemen oplevert. Ten eerste gaat de regeling pas open op 4 februari. Het indienen en beoordelen van een aanvraag kost ongeveer 8 weken. Een bedrijf weet dus op z’n vroegst begin mei of een subsidie is toegekend. Maar dan komt het: de beschikbare subsidie moet voor het einde van het zelfde jaar worden besteed. Dat is voor veel projecten onmogelijk.

Ter illustratie: een gemiddeld demonstratieproject heeft een doorlooptijd tussen de  2 tot  4 jaar. Neem als voorbeeld een project voor de ondergrondse opslag van warmte. Zo’n demonstratie levert duurzame warmte voor gebouwen en flexibiliteit aan het elektriciteitsnet. Het plannen, voorbereiden en bouwen van zo’n opslagsysteem kost tenminste 3 jaar (ook vanwege vergunningverlening ed.).

Kortom, mijn inziens worden bedrijven blij gemaakt met een dode mus. Door deze voorwaarde wordt de DEI-regeling onwerkbaar gemaakt en dreigen middelen die beschikbaar worden gesteld in 2019 onbenut te geraken. Te meer omdat na 2019 de tijdsklem van één jaar los wordt gelaten, waardoor het voor bedrijven veel aantrekkelijker is om projectverzoeken in te dienen na 2019.

De klok tikt echter door: in 2030 streven we namelijk naar een CO2-reductie van 49%. We zullen dus ieder jaar volledig moeten benutten om de reductiedoelstelling te behalen. Onzinnige voorwaarden, zoals die in DEI-regeling, hinderen ons om echte stappen te maken. Ik vind dan ook dat de tijdsklem in de DEI-regeling moet verdwijnen voordat deze wordt opengesteld in februari 2019.