Nieuws10.08.2018

Nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag via UWV

Vanaf 1 augustus 2018 geldt een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag. Het gaat om de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO).

UWV.jpgDe Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen en de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zijn een uitwerking van de wettelijke regels bij ontslag via het UWV. De Uitvoeringsregels geven aan welke gegevens moeten worden aangeleverd bij een ontslagaanvraag en op welke wijze het UWV de wettelijke regels toepast en de ontslagaanvraag beoordeelt.

Er is een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag vanwege nieuwe regelgeving. Uit antwoorden van de Hoge Raad op rechtsvragen bleek ook dat uitbreiding nodig is van de toelichting over de toepassing van de regels bij een ontslagaanvraag.

De belangrijkste aanpassingen

De belangrijkste aanpassingen en aanvullingen bij de Uitvoeringsregels BE zijn:

  • Hoe een werkgever zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voldoet aan de verplichtingen uit de Wet op de ondernemingsraden bij ontslag.
  • Meer uitleg over omgaan met internationale situaties, bij ontslagvolgorde en afspiegeling.
  • Meer uitleg over herplaatsing van werknemers.
  • Een toegevoegde paragraaf over payrolling.

De belangrijkste aanpassingen en aanvullingen bij de Uitvoeringsregels LAO zijn:

  • Een toelichting op situaties rondom de WIA. Zoals: te late aanvragen en de bezwaarprocedure.
  • Meer uitleg over herplaatsing van werknemers.

De nieuwe versies van de uitvoeringsregels vervangen de versies van juli 2016 en gelden vanaf 1 augustus 2018. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor reeds ingediende ontslagvergunningsaanvragen.

FME Advocaten

FME Advocaten adviseren je over dit ontslagrecht en kunnen je begeleiden bij het voeren van procedures bij het UWV.