Nieuws26.02.2018

Nieuwe wet over geboorteverlof legt lasten bij werkgever

Langer vrij voor de partner bij de geboorte van een baby. Dat lijkt een goede zaak. Maar de nieuwe WET Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Wouter Koolmees voorstelt, maakt het verlofstelsel onnodig ingewikkeld en legt de lasten eenzijdig bij werkgevers.

liggend_man-nature-grass-walking-trail-adventure-935161-pxhere.com (1)klein.jpgBij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder vijf dagen vrij. Dat staat in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eén simpel soort oudersschapsverlof

Het wetsvoorstel legt de lasten eenzijdig neer bij werkgevers en doet geen recht aan het maatschappelijke belang en de maatschappelijke baten van het verlof. FME deelt de mening van de SER dat er één simpel soort ouderschapsverlof van zes weken extra voor zowel de moeder als haar partner moet komen. Die volledig door de overheid wordt betaald.  

Nu krijgen vaders na de geboorte nog twee dagen verlof, betaald door de werkgever. Dat geboorteverlof wordt, als het aan Koolmees ligt, vanaf volgend jaar een hele week. Ook kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby straks nog eens vijf weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben ze recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. De verlofmogelijkheden voor partners worden hiermee fors verruimd, van twee dagen tot maximaal zes weken.

De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamverzorger net weg is of later.

Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat meer en langer geboorteverlof voor partners normaal wordt. Op dit moment hebben partners recht op twee dagen betaald geboorteverlof en daarna kunnen ze aansluitend drie dagen ouderschapsverlof opnemen. Dat is meestal onbetaald waardoor er weinig gebruik van wordt gemaakt.

Reacties conceptwetsvoorstel

Minister Koolmees heeft de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ter consultatie voorlegt. Je kunt een reactie op het conceptwetsvoorstel geven. De einddatum van de consultatie is 19 maart 2018.