Nieuws31.03.2020

De NOW-regeling is op een paar punten technisch aangepast

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag, 31 maart, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. De NOW-regeling is bedoeld om bedrijven, die vanaf 1 maart te maken hebben met omzetverlies, financieel tegemoet te komen. Hierdoor kunnen bedrijven hun medewerkers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

UPDATE: Het is gebleken dat er op drie punten technische aanpassingen aan de NOW-regeling nodig waren. Deze zijn 3 april doorgevoerd. De wijzigingen van deze regeling treden in werking voordat de eerste aanvragen konden worden ingediend. De gewijzigde regeling is dus van toepassing op alle aanvragen in het kader van de NOW. Lees verder

Download de brief aan de Tweede kamer over de NOW-regeling

DOWNLOAD DE NIEUWE GECONSOLIDEERDE TEKST VAN DE NOW-REGELING

Eerste reactie FME

FME is verheugd dat de NOW-regeling nu bekend is en dat het loket snel opengaat. Samen met de liquiditeitsmaatregelen moet worden bereikt dat bedrijven hun productiecapaciteit kunnen behouden. Ook voor ondernemers in de technologische industrie is dit zeer actueel. Hierbij is het internationale karakter van deze sector nog een extra complicerende factor. Met name ook op de langere termijn zijn de gevolgen en impact van deze crisis nog niet goed te overzien. FME houdt samen met haar leden de uitwerking van de maatregelen in de gaten en zal de Tweede Kamer informeren over hoe ze in de praktijk effect hebben. Daarbij is fijn om te vernemen dat het kabinet openstaat voor verbeteringen van de regeling.

Deze week verschaffen we aan onze lidbedrijven door middel van webinars - met circa 1.000 deelnemers - nadere uitleg over de NOW-regeling en ervaren we of de maatregelen bruikbaar worden geacht dan wel aanpassing behoeven.

Eerste FAQ over de NOW gemaakt

Veelgestelde vragen over de NOW-regeling hebben we op onze FAQ-pagina gezet.

Handige links

Heb je een vraag over NOW-regeling? Meld je dan eerst aan voor onderstaand webinar. Tijdens deze webinars gaan we in op jullie vragen (exclusief voor FME-leden). Heb je daarna nog vragen? Stel ze dan aan het Serviceteam. Alleen op woensdag 1 april zijn ze tot 20:00 uur bereikbaar. Andere werkdagen is het FME Serviceteam bereikbaar van 08:00 uur tot 17:30 uur.