Blog10.10.2017
Door: Ineke Dezentjé Hamming - Bluemink

Nu verder: ambitie en lef graag!

De nieuwe coalitie heeft vandaag haar akkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. De omstandigheden zijn gunstig. De economie draait goed en er is weer ruimte om te investeren. Mooi, én… Om deze goede uitgangspositie daadwerkelijk om te zetten in vooruitgang, is het nu aan het nieuwe kabinet om toekomstgericht te durven investeren en handelen. Alleen dan kunnen de ondernemingen uit de technologische industrie een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Gaan nu met Maxima_0.jpgIk zie ernaar uit om de komende tijd met het nieuwe kabinet samen te werken aan oplossingen voor al deze maatschappelijke vraagstukken. Nederland klaar te stomen voor de toekomst. Met een technologische industrie die in het hart van de samenleving staat. We moeten de kansen verzilveren nu het kan. Het nieuwe regeerakkoord biedt daarvoor goede aanknopingspunten. Maar om álle kansen die er zijn te benutten, moeten we ambitie en lef tonen. Daar ga ik het nieuwe kabinet toe aansporen.

Een steeds ouder wordende bevolking gezond en vitaal houden. De overgang naar een schonere en duurzame energievoorziening versnellen. De samenleving veiliger maken en de beschikbaarheid en veiligheid van voedsel voor de wereldbevolking garanderen. Slechts een kleine greep uit een lijst van challenges die we moeten oppakken. Cruciaal daarbij is de inzet op sleuteltechnologieën, innovatie en digitalisering.

Nederland staat voor een grote opgave: de transitie vormgeven naar een duurzame en digitale toekomst. Dat is waar ik het regeerakkoord op toets. Maken we Nederland techproof? Zorgen we dat ons onderwijs mensen opleidt voor de banen van morgen en dat niemand buiten de boot valt? Grijpen we de kansen die digitalisering biedt? Laten we geen angst hebben voor robotisering, maar juist de kansen ervan benutten. Gaan we meer investeren in innovatieve oplossingen?

Toekomstgericht investeren en handelen_550_0.jpgDe technologische industrie heeft daarin de afgelopen jaren – ondanks de moeilijke omstandigheden – al veel geïnvesteerd. Niet voor niets staat Nederland opnieuw op de vierde plek in de lijst van meest concurrerende economieën ter wereld. Dit is mede te danken aan het innovatievermogen van onze bedrijven, de unieke samenwerking tussen overheid, industrie en kennisinstellingen en de innovatieve manier waarop we nieuwe technologieën durven toe te passen zoals robotisering, Internet of Things en 3D printing.

Om álle kansen die er zijn te benutten, is nog veel meer ambitie en lef nodig.

Kansen digitalisering verzilveren

De komende jaren biedt de integratie van ICT in de productie nog veel meer kansen. We lopen voorop en die positie moeten we vasthouden door te blijven vernieuwen. Met Smart Industry is binnen vier jaar een extra economische groei van 1% mogelijk en dat biedt mooie exportkansen voor onze industrie. Naast de structurele 95 miljoen voor cybersecurity is financiering voor Smart Industry wel cruciaal. Het nieuwe kabinet geeft een belangrijke aanzet voor innovatie en cybersecurity, maar wat nodig is, is grenzeloze ambitie op digitalisering.

Toekomstgericht onderwijs

Veel bedrijven in de technologische industrie hebben dringend goed opgeleide vakkrachten nodig. Laten we zorgen dat meer jongeren in het mbo een technische opleiding gaan volgen. Anders stijgt het tekort aan technici - al té lang een hardnekkige doorn in het oog - elk jaar met nog eens 20.000.  Het is goed dat het kabinet investeert in toekomstgericht onderwijs, zoals de 100 miljoen ter versterking van het techniekonderwijs, maar er is meer nodig. Veel meer! Investeren in het middelbaar beroepsonderwijs, een toekomstgericht curriculum, een hogere instroom bij technische vakken en een leven lang ontwikkelen dat nu echt eens van de grond komt.

Transitie naar een duurzame economie

Tot slot de transitie van fossiel naar duurzaam – een cruciale maatschappelijke uitdaging. Veel is al mogelijk of vinden we nu uit, sommige antwoorden zoeken we nog. Zeker is wel dat een groot deel van deze transitie technologisch gedreven zal zijn en de technologische industrie daaraan dus een belangrijke bijdrage gaat leveren. De 300 miljoen voor duurzame proefprojecten zijn een steun voor onze sector.

Nu de nieuwe coalitie vandaag een feit is, is het wat mij betreft alle hens aan dek. Mijn aanbod: laten wij - kabinet én bedrijfsleven - nu aan de slag gaan om de toekomst samen vorm te geven.