Nieuws16.11.2017

Omgevingswet weer een stap dichterbij

Naar verwachting wordt per 1 januari 2021 de Omgevingswet van kracht. Dit is een samenvoeging van circa dertig wetten waaronder de Wabo en de Wet ruimtelijke ordening en een aantal milieuwetten zoals de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. De ontwerpen van de wet, de Invoeringswet en de zogeheten uitvoeringsbesluiten (AMvB’s) worden met enige regelmaat door de overheid gepubliceerd. Daarop is inspraak mogelijk. FME is zeer actief met het indienen van opmerkingen en wordt regelmatig betrokken bij allerlei overleggen. Om onze leden actief te informeren over de laatste ontwikkelingen rond de Omgevingswet, publiceren wij een reeks exclusieve factsheets.

liggend_Omgevingswet_home.jpgAfgelopen juni zijn de tweede versies van de teksten van de Invoeringswet en van de vier zogeheten uitvoerings-AMvB’s gepubliceerd. Hieruit blijkt dat veel van onze opmerkingen op de eerste draft van 2016 verwerkt en overgenomen zijn. Zo zal de (milieu-)vergunningplicht zich in de toekomst daadwerkelijk bijna altijd beperken tot afzonderlijke activiteiten waar dat in de eerste versies nog veel meer betrekking had op gehele bedrijven/inrichtingen. Ook zijn de wensen gehonoreerd van veel bedrijven met een (milieu-)vergunningplicht om de wirwar tegen te gaan van enerzijds vergunningeisen en anderzijds algemene regels. Waar in de toekomst een vergunning vereist zal zijn, worden de algemene regels tot een minimum beperkt en zijn deze helder traceerbaar zodat niet meer hele wetsteksten geraadpleegd hoeven te worden.    

De Omgevingswet: wat betekent dit voor jouw bedrijf?

FME brengt een serie factsheets uit waarin steeds een onderwerp aan de orde komt waar de Omgevingswet een grote verandering inhoudt ten opzichte van de huidige regelgeving. 

De factsheets zijn exclusief voor FME-leden. Je hebt een ledenlogin nodig om deze te kunnen downloaden. Wel FME-lid, maar nog geen login? Regel dit eenvoudig online. Met je ledenlogin heb je ook toegang tot andere exclusieve content, zoals de antwoorden op veelgestelde vragen aan het FME Serviceteam. 

Vraag een ledenlogin aan