Pers18.09.2018

Onderwijs 'ondergeschoven kind' in Miljoenennota

FME vindt dat er in de Miljoenennota te weinig aandacht is voor onderwijs. De technologische sector schreeuwt om gekwalificeerd personeel. Het onderwijs sluit onvoldoende aan op de vraag van de bedrijven. Technische universiteiten sluiten hun deuren voor de extra toestroom van studenten en er is een gebrek aan docenten die mensen kunnen opleiden tot de banen van de toekomst. "Uit deze Miljoenennota blijkt dat de regering dit nog steeds niet serieus neemt", zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming.

den haag 660 - 440_0.jpgFME ziet een enorme kloof tussen de behoeften van de bedrijven en de vaardigheden van de mensen. Er moet voldoende geld komen om op te leiden voor de banen van nu en morgen. Daarom wil FME dat er een meerjarige investeringsagenda voor onderwijs komt, die zich uitstrekt over meerdere kabinetten. Dezentjé: "We moéten echt investeren in scholing. En de financiering van het onderwijssysteem zó inrichten, dat deze niet meer is gericht op het opleiden van één generatie, maar op een leven lang ontwikkelen", aldus Dezentjé.   

FME-bedrijven kunnen met innovaties de energietransitie vorm geven, de problemen in de zorgsector oplossen en helpen ons voedsel beter en duurzamer te produceren. Maar dan moeten er binnen een paar jaar 120.000 mensen worden opgeleid en ruim 500.000 mensen worden bijgeschoold. Dat is een enorme uitdaging die we gezamenlijk, onderwijs, bedrijfsleven én overheid, moeten aangaan. "Regeren is vooruitzien, FME gaat graag met het kabinet aan de slag met een onderwijsagenda," aldus Dezentjé.