Nieuws05.02.2020

Pas jij de AVG goed toe bij commerciële activiteiten?

Persoonsgegevens mogen volgens de AVG alleen verwerkt worden als daar een passende reden (grondslag) voor is. ‘Gerechtvaardigd belang’ is een belangrijke grondslag en wordt door bedrijven vaak gebruikt, omdat deze grondslag voordelen heeft ten opzichte van bijvoorbeeld de grondslag ‘toestemming’, waar strikte eisen voor gelden.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moet aan een ‘gerechtvaardigd belang’ aan drie eisen voldoen:

  1. Het belang wordt in de wetgeving of elders in het recht benoemd. Alleen het dienen van zuiver commerciële belangen, winstmaximalisatie, het zonder gerechtvaardigd belang volgen van het gedrag van (potentiële) klanten is geen gerechtvaardigd belang. Het informeren van bestaande klanten na een aankoop over soortgelijke producten of diensten is dat wel;
  2. De verwerking in de concrete situatie is noodzakelijk om het gerechtvaardigde belang te behartigen;
  3. Er moet een belangenafweging plaatsvinden tussen de belangen van het bedrijf en de betrokkene.

Direct Marketing

Opvallend is dat deze uitleg door de Autoriteit Persoonsgegevens strenger is dan de visie van andere nationale toezichthouders en de richtsnoeren van de voormalige Europese Privacy Werkgroep. En in overweging 47 van de AVG staat dat direct marketing een gerechtvaardigd belang kan zijn. Dat is dus in strijd met het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens dat een zuiver commercieel belang niet gerechtvaardigd kan zijn.  

NL versus EU

Door deze uitleg is voor veel commerciële verwerkingen het vragen van toestemming het enige alternatief. Dat gaat in tegen de bedoeling van de Europese wetgever en de manier waarop in andere EU-lidstaten het ‘gerechtvaardigd belang’ wordt uitgelegd. Voor een level playing field en de rechtszekerheid is het essentieel dat het ‘gerechtvaardigd belang’ binnen Europa op een gelijke manier wordt uitgelegd.

Graag horen we van jullie wat de consequenties zijn voor je bedrijf door deze strikte uitleg.

event

Is je bedrijf volledig AVG-proof?

Weet je zeker dat je bedrijf aan alle eisen in de AVG voldoet? Er is steeds meer bekend met betrekking tot de concrete eisen die gesteld worden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de gevolgen bij niet-naleving ervan. Lees meer

Direct aanmelden
€ 330 p.p. De online workshop kost € 265,- p.p.
€ 630 p.p.

Meer weten?
FME AdvocatenWe helpen je graag verder