Nieuws22.05.2018

Permanent monitoren van infrastructuur bespaart miljarden

'Smart Maintenance' kan de overheid miljarden aan onderhoudskosten besparen en de gebruikers veel vertraging en ergernis schelen. Door het inzetten van sensortechnologie samen met 'Internet of Things'-applicaties kan onderhoud aan wegen, bruggen, viaducten, waterwegen en sluizen voorspelbaar worden. De kwaliteit van de bestaande Nederlandse infrastructuur is in het geding door veroudering en verlaagde onderhoudsbegrotingen. Dat zeggen technologische ondernemersorganisatie FME en FME-brancheorganisatie World Class Maintenance in een vandaag uitgekomen rapport.

liggend_WCM FME.jpegHet rapport werd vandaag door Lex Besselink, voorzitter World Class Maintenance, aangeboden aan Agnes Mulder, voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. 

De financiële crisis van 2008 heeft zijn weerslag gehad op het onderhoud en de vervanging van de infrastructuur van ons land. In de periode 2020-2030 moet ruim een derde meer vervangen worden dan in het voorgaande decennium om de beschikbaarheid van infrastructuur te kunnen garanderen. Dat gaat miljarden kosten. Smart Maintenance biedt een manier om de investeringsuitgaven en de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten te verminderen, op middellange termijn al structureel 600 miljoen per jaar.

Nederland kan niet zonder excellente infrastructuur. De toegevoegde waarde van de infrastructuur bedraagt op jaarbasis zo’n € 70 miljard, ruim 10% van het Bruto Binnenlands Product. Bedrijven en overheid hebben direct financieel nadeel van problemen met de infrastructuur. Van oktober 2016 tot december 2016 was de Merwedebrug bij Gorinchem afgesloten voor vrachtverkeer. Scheurtjes in de brug moesten met spoed gerepareerd worden, waardoor ook de scheepvaart vertraging opliep. De transportsector leed 33 miljoen euro schade en de overheid moest nadeelcompensaties uitkeren.

3_0.jpgIneke Dezentjé Hamming-Bluemink van FME: "Smart Maintenance gaat dit in de toekomst voorkomen. Door de conditie van de infrastructuur structureel te monitoren, kunnen vervangingen geprioriteerd worden en kunstwerken doelmatig in stand worden gehouden." 'Early warnings' helpen om falen te voorkomen of, mocht het falen niet te voorkomen zijn, op het falen te anticiperen met beschermende maatregelen. "Smart Maintenance maakt het mogelijk om een vervanging of reconstructie zowel financieel als operationeel te optimaliseren', zegt Lex Besselink van World Class Maintenance. 

De waarde van Smart Maintenance voor de Nederlandse Infrastructuur