Pers01.02.2019

Principeakkoord bereikt in de cao Metalektro

In de onderhandelingen voor de cao Metalektro is vandaag een principeakkoord bereikt. Er wordt flink geïnvesteerd in het fit for the job houden van medewerkers door een aanvalsplan op opleiden en ontwikkelen (ter hoogte van € 12 miljoen per jaar) en door afspraken over duurzame inzetbaarheid. FME heeft alle wegen bewandeld om tot een goede cao te komen. Ook VNO heeft zijn rol gepakt. Harry van de Kraats: "Gezien het belang van de sector voor de Nederlandse economie, heb ik graag geholpen om het proces vlot te trekken." FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: "De totstandkoming was moeizaam en dat heeft impact gehad op bedrijven en medewerkers, maar nu kunnen we verder."

Aanvalsplan op opleiden en ontwikkelen

Ondertekening_0.jpgIneke Dezentjé: "Wij zijn een aanvalsplan op opleiden en ontwikkelen overeengekomen. Het is cruciaal om alle medewerkers voor te bereiden op veranderende en nieuwe taken in het werk." Hiervoor zijn investeringen ter hoogte van € 12 miljoen per jaar overeengekomen.

Loonafspraken en looptijd

De cao heeft een looptijd van 30 maanden, 1 juni 2018 tot 1 december 2020. De afgesproken loonsverhoging komt neer op 8,14% over de looptijd van de cao. Dat is 3,26% per 12 maanden.

Pilot generatiepact

Proost.jpgHet generatiepact zorgt ervoor dat oudere medewerkers de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pensioen te halen. Voor de looptijd van de cao is nu een pilot afgesproken  waarbij medewerkers minder kunnen werken met 100% pensioenopbouw. Ook is afgesproken om 3.000 flexcontracten om te zetten naar vaste contracten.

Ledenraadplegingen

Cao-partijen leggen het principeakkoord ter instemming aan hun leden voor. De leden van FME kunnen zich over het akkoord uitlaten tijdens de Algemene Ledenvergaderingen op 11 en 18 februari. Dan is bekend of de werkgevers met het principeakkoord instemmen.

Vakbonden hebben iets meer tijd nodig om hun leden te raadplegen, ongeveer zes weken. De verwachting is dat in de maand maart duidelijk is of het akkoord tot stand komt.