Pers18.06.2019

Reactie industrie op doorrekeningen PBL en PWC effect CO₂-heffing

Vandaag zijn door PBL en PwC rapporten over de effecten van nationale CO₂-heffing gepubliceerd. Dit is onderdeel van het Ontwerp Klimaatakkoord waar het kabinet binnenkort haar officiële reactie op moet geven. FME heeft samen met andere branches haar eerste reactie op deze rapporten gegeven. Beide studies maken treffend duidelijk dat niemand kan overzien hoe groot de negatieve effecten van een CO₂-heffing voor de industrie zijn, qua weglek van banen, CO₂-uitstoot en de effecten op de welvaart.

DOWNLOAD DE RAPPORTEN

Hierover bestaat grote onzekerheid, zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde rapporten. PBL heeft een poging gedaan zaken te kwantificeren, maar geeft daarbij zwart op wit aan dat ze dit eigenlijk niet goed kan.

Als je de heffing maar hoog genoeg maakt, haal je vanzelfsprekend alle klimaatdoelen, maar dit heeft grote consequenties voor regio’s, banen en bedrijven. Alle signalen in de markt wijzen daar ook op, zoals PWC stelt. We willen van Nederland juist een innovatieve koploper maken. Als het érgens kan, dan in Nederland.

Deze rapporten zouden hiermee een belangrijke aanwijzing moeten zijn voor het kabinet om af te zien van dergelijke maatregelen. Voor het behalen van de doelstellingen is volgens PWC stevige ondersteuning vanuit de overheid nodig, omdat Nederland in de EU wat betreft het investeringsklimaat volledig uit de pas loopt met de landen om ons heen. We willen bij deze gelegenheid nogmaals benadrukken dat de industrie volledig inzet op het halen van de klimaatdoelen.

logo's bericht co2 uitsloot.png