Nieuws02.05.2019

Reactie op kabinetsbrief Topsectorenbeleid

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het missiegedreven innovatiebeleid. De economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en de ambitie om een vooraanstaande rol te spelen op een aantal sleuteltechnologieën staan daarin centraal. Daarmee wil het kabinet de innovatiekracht van de Topsectoren gebruiken om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken én de concurrentiekracht van ons land te versterken, bijvoorbeeld op het gebied van zorg.

liggend_Zorg_0.jpgIn 2040 moeten alle Nederlanders in goede gezondheid vijf jaar langer leven. Dat schrijft het kabinet in haar brief over het missiegedreven innovatiebeleid van de regering. Een mooie doelstelling, die met medische technologie zeker haalbaar is. "Medische technologie kan ervoor zorgen dat kanker en andere gevaarlijke gezondheidssymptomen eerder opgemerkt worden, wat de kans op overleven van ernstige ziekten groter maakt", zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé-Hamming. "Ik ben verheugd dat het kabinet de voordelen van medische technologie inziet." Het kabinet presenteerde onlangs haar visie op medische technologie.

Het kabinet wil ook dat we in de nabije toekomst langer thuis wonen. De bedoeling is dat in 2030 de helft van de zorg in de eigen leefomgeving wordt georganiseerd, ook met behulp van het eigen netwerk van mensen. Dezentjé : "Ook hier maakt technologie het verschil. Door bijvoorbeeld zorgrobots en andere  slimme technologie kunnen mensen langer zelfstandig thuis wonen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat Alzheimer-patiënten liever door een robot dan door een mens worden verzorgd. Dat kan prima in de eigen woning."

Sleutel

Technologie is de sleutel voor het oplossen van álle maatschappelijke uitdagingen, niet alleen in de zorgsector. Dat erkent het kabinet ook. In de brief staat dat Nederland 'slimme fabrieken, sterke sensoren, krachtige biochips en techniek op maat nodig heeft om tot baanbrekende oplossingen te komen', bijvoorbeeld als het gaat om CO2-reductie. Daarnaast zouden er 'investeringen nodig zijn in de ontwikkeling, toepassing  en opschaling van sleuteltechnologieën'. Dezentjé: "Ik ben blij met de terechte rol die technologie van het kabinet toegewezen krijgt, maar vooralsnog wordt er geen extra geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van technologische toepassingen. Dan komt er van deze doelstellingen natuurlijk weinig terecht."