Pers12.06.2018

Reactie op ultimatum vakbonden cao Metalektro

De bonden hebben tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe cao Metalektro FME een ultimatum gesteld om voor vandaag 12 uur aan al hun eisen te voldoen. Maar onder deze voorwaarden tekenen bij het kruisje is voor FME niet mogelijk. Dit zou de toekomstbestendigheid van de technologische industrie en daarmee de werkgelegenheid in gevaar brengen. FME kiest voor een goede cao die werknemers een toekomst biedt in deze snel ontwikkelende sector.

liggend_ref-7255_0.jpgHet loonbod van FME - 6,9% loonsverhoging bij een looptijd van 33 maanden (per 1 september 2018 1,4% structureel, bovenop de 1,55% verhoging per 1 januari van dit jaar, daarna per 1 juli 2019 met 3% structureel en per 1 juli 2020 met 2,5% structureel) - ligt ruim boven de inflatie van 1,7% in mei van dit jaar. Sinds 2007 heeft in de Metalektro een loonstijging plaatsgevonden van 23%. De totale loonstijging in de Metalektro ligt fors hoger dan in andere cao’s. 

Economisch gaat het nu goed, maar dat is geen garantie voor de toekomst. Met de Brexit, de invoerheffingen op staal en aluminium en een eventuele handelsoorlog in het vooruitzicht, zijn er veel onzekerheden in onze sector, ook gezien de grote diversiteit aan bedrijven en markten waarin onze ondernemers en hun medewerkers actief zijn.

In welke mate werkzaamheden morgen nog hetzelfde zijn, is ook afhankelijk van conjuncturele schommelingen en - meer dan ooit - van de razendsnelle technologische veranderingen in onze industrie. FME wil een toekomstbestendige cao afsluiten, die werkgelegenheid voor iedereen biedt. Medewerkers 'fit for the future' maken is daarbij het vertrekpunt.

Opleidingsplan

FME heeft onderzoek gedaan onder 7.000 medewerkers in de technologische industrie, waaruit blijkt dat zij ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en big data toejuichen. 85% ziet innovatie als een kans en ruim 90% voelt zich verantwoordelijk om bij te blijven. Daarom stelt FME een zeer ambitieus opleidingsplan voor, waarvoor jaarlijks 11 miljoen euro beschikbaar wordt gemaakt.

Vitaliteitspact

Medewerkers in de technologische industrie willen maatwerk, blijkt ook uit het onderzoek. Ze willen, terecht, worden gezien als individu met eigen behoeften en wensen. Dat geldt voor jong en oud. Daarom zet FME in op een vitaliteitspact voor alle leeftijden. Voor jonge gezinnen die het druk hebben én voor ouderen die tijd aan andere activiteiten willen besteden.

Voldoening uit werk halen heeft niet alleen met het salarisstrookje te maken. FME ziet in haar eigen cao-voorstel een kans om werkgelegenheid te kunnen blijven bieden, in een snel veranderende sector die cruciaal is voor de innovatiekracht van Nederland. Ondernemers in de technologische industrie belonen hun medewerkers met een ruime cao-loonsverhoging, die in de pas loopt met andere cao’s die nu worden afgesloten. Waardoor ook de koopkracht van mensen in onze sector stijgt.