Blog18.09.2018
Door: Ineke Dezentjé Hamming - Bluemink

"Regeren is vooruitzien"

Hoe zorgen we dat de Nederlandse gezondheidszorg tot de beste in de wereld blijft behoren, ondanks de vergrijzing en personeelstekorten? Maken we op tijd de omslag naar schone energie? Hoe voorkomen we dat steden dichtslibben, files toenemen en het tekort aan woningen toeneemt? En hoe kunnen we in een steeds verder verstedelijkte wereld voldoende voedsel produceren, in 2050 zelfs voor bijna 10 miljard mensen?

staand_HAAS DEZENTJE9_0.jpgDeze grote maatschappelijke uitdagingen hebben één ding gemeen: technologie speelt een sleutelrol bij het oplossen ervan. FME-bedrijven kunnen met innovaties de energietransitie vormgeven, de problemen in de zorgsector oplossen en helpen ons voedsel beter en duurzamer te produceren. Maar dan moeten er binnen een paar jaar 120.000 mensen worden opgeleid en meer dan een half miljoen mensen worden bijgeschoold. Dat is een enorme uitdaging die we gezamenlijk - onderwijs, bedrijfsleven én overheid - moeten aangaan. Regeren is vooruitzien, FME gaat graag met het kabinet aan de slag met een onderwijsagenda!

Lees onze analyse online

Ik vind dat er in de Miljoenennota te weinig aandacht is voor onderwijs. De technologische sector schreeuwt om gekwalificeerd personeel. Het onderwijs sluit onvoldoende aan op de vraag van de bedrijven. Technische universiteiten sluiten hun deuren voor de extra toestroom van studenten en er is een gebrek aan docenten die mensen kunnen opleiden tot de banen van de toekomst.

Ik vind dat er in de Miljoenennota te weinig aandacht is voor onderwijs.

Ik zie een enorme kloof tussen de behoeften van de bedrijven en de vaardigheden van de mensen. Er moet voldoende geld komen om op te leiden voor de banen van nu en morgen. Daarom moet er een meerjarige investeringsagenda voor onderwijs komen die zich uitstrekt over meerdere kabinetten. We moéten echt investeren in scholing. En de financiering van het onderwijssysteem zó inrichten, dat deze niet meer is gericht op het opleiden van één generatie, maar op een leven lang ontwikkelen.  

De ontwikkelingen gaan razendsnel. Niets doen betekent dat we positie verliezen ten opzichte van landen die in hoog tempo werken aan de digitale toekomst. Om het tij te keren, moeten we de handen ineen slaan en investeren in innovatie. En ons onderwijs moet de hoogste prioriteit krijgen, voor iedereen, voor álle leeftijden.

download

Wat heeft Den Haag in petto?

Lees onze uitgebreide analyse van de Miljoenennota 2019. Per thema geven we aan waar we tevreden over zijn, maar ook op welke onderwerpen we vinden dat er wel ambitie bij mag.

Download deze publicatie