Nieuws11.04.2019

Ruim 2 miljoen Europese subsidie voor TechValley

Op 9 april heeft het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), met cofinanciering van provincie Noord-Holland en het Rijk, ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor TechValley, een netwerk van 11 mkb-maakbedrijven in Noord-Holland. In het netwerk is ook een aantal FME-leden actief betrokken.

liggend_Techvalley.jpgDeze bedrijven hebben Ontwikkelingsbedrijf NHN gevraagd hen te ondersteunen bij het bevorderen van innovatie binnen deze sector, om zo hun stevige concurrentiepositie ook in de toekomst te kunnen behouden. Met het project TechValley is nu succesvol de beschikking voor subsidie binnengehaald om innovatieprojecten uit te voeren en de technische maakbedrijven in Holland boven Amsterdam zichtbaarder te maken. Dit ook ten behoeve van aantrekken van talent naar deze regio.

Leendert Remmelink, Business Development Manager regio Noordwest is blij met de subsidie: "Met dit project geven we op een hele mooie manier concreet invulling aan de uitgangspunten van Smart Industry, de digitalisering van de industrie. En tegelijkertijd intensiveren we hierdoor de samenwerking met lectoren, docenten én studenten van de Hogeschool InHolland in Alkmaar."

Innovatieprojecten

Binnen TechValley staan 11 concrete, baanbrekende innovatieprojecten van deelnemende bedrijven centraal. De innovaties hebben allen betrekking op data, robotica & vision, predictive maintenance en slimme verdienmodellen. In innovatieteams wordt door bedrijven, lectoren, docenten en studenten samengewerkt en geëxperimenteerd met nieuwe technologieën en toepassingen. De nieuwe inzichten worden vervolgens verwerkt in de lesstof van Hogeschool Inholland. 

TechValley is een samenwerkingsverband dat is ontstaan op initiatief van ruim 35 Noord-Hollandse machinebouwers (het TechnoSpitsen netwerk), Koninklijke Metaalunie en FME. Partners in TechValley zijn Hogeschool Inholland Alkmaar en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De dagelijkse projectleiding is in handen van José Laan en Sandra Verweij van Parbleu. Het doel van TechValley is een innovatieve en toekomstbestendige Noord-Hollandse machinebouwindustrie te realiseren.

Deelnemende FME-leden in TechValley zijn: