Nieuws25.10.2017

Slimme en duurzame mobiliteit met technologie en innovatie

Het kabinet investeert de komende periode 2 miljard extra in de infrastructuur van Nederland. Structureel wordt het budget met 100 miljoen verhoogd. Het kabinet erkent daarbij dat innovatie en technologie enorme kansen bieden voor een slim en duurzaam vervoersysteem. FME vindt dat technologische ontwikkelingen ruim baan moeten krijgen. In proeftuinen en fieldlabs kunnen innovaties zonder belemmeringen worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

liggend_mobiliteit.jpgIn het Regeerakkoord staat dat het Infrastructuurfonds wordt omgevormd tot een Mobiliteitsfonds. Vanaf het jaar 2030 zal het fonds aansluiten op de agenda voor slimme en duurzame mobiliteit. Deze omvat onder andere het stimuleren van intelligente transportsystemen (ITS) zoals de zelfrijdende auto en een apart budget voor beheer en onderhoud.

Smart maintenance

FME vindt dat de overheid hier de rol van launching customer voor smart maintenance moet pakken. Met nieuwe technologie zoals big data, internet of things, sensoren en economische innovatie (ketensamenwerking) en slimmer levensduuronderhoud kunnen we op vernieuwende en zeer efficiënte wijze onze infrastructuur beter onderhouden. Concreet zou de overheid in 2018 nader moeten onderzoeken op welke wijze smart maintenance kan bijdragen aan het efficiënter en effectiever beheer en ontwikkeling van de infrastructuur. Ervaringen in andere en aanverwante sectoren leert dat het toepassen van smart maintenance leidt tot verbeterde beschikbaarheid van installaties, reductie van faalkosten door betere voorspelbaarheid van onderhoudsbehoefte en lagere kosten gedurende de gehele levensduur (total cost of ownership).