Nieuws15.12.2017

Staatssecretaris Keijzer: “Technologie is de grootste motor van onze economische welvaart”

Bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken en Klimaat op 14 december 2017 heeft staatssecretaris Mona Keijzer het belang van digitalisering voor Nederland benadrukt. Keijzer: “Technologie is de grootste motor van onze economische welvaart. Alle landen die voorop liepen met de toepassing van nieuwe technologie, lopen ook voorop in welvaart.” Zij gaf daarbij aan dat dit niet vanzelf gaat en dat we moeten investeren in mensen, bij- en omscholing en een uitmuntende digitale infrastructuur.

liggend_mr.drs_.-m.c.g.-keijzer-5436.jpgEen week voor deze begrotingsbehandeling heeft FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming de nieuwe staatssecretaris bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen en meest urgente knelpunten.  FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming is positief over de aandacht voor digitalisering: “We hebben tijdens deze begrotingsbehandeling gehoord dat de staatssecretaris gepassioneerd is om in gezamenlijkheid Nederland techproof te maken. Wij bieden alle ondersteuning aan om te mee te werken aan een Nationale Digitaliseringsstrategie, het versterken van Smart Industry en het Techniekpact.”

Nationale Digitaliseringsstrategie

Bij het verschijnen van het regeerakkoord heeft FME aangegeven dat digitaal leiderschap nodig is om Nederland techproof te maken. Juist nu de economie goed draait moeten we de kansen van digitalisering verzilveren. Daarvoor is coördinatie nodig. FME is dan ook positief over het voorstel van de staatssecretaris om samen met de bewindslieden van Justitie en Veiligheid (cybersecurity), Binnenlandse Zaken (digitale overheid), Onderwijs (digitale geletterdheid) en VWS (digitalisering in de zorg) te komen tot een Nationale Digitaliseringstrategie. Hierbij zullen ook ondernemers, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties betrokken worden. FME-voorzitter Ineke Dezentje Hamming is uitgenodigd voor het rondetafelgesprek dat staatssecretaris Keijzer hierover begin volgend jaar organiseert in aanloop naar een digitale top later dat jaar.

Smart Industry

Op 5 februari wordt de Implementatieagenda 2018-2021 gepresenteerd op het Jaarevent Smart Industry. In het debat heeft de staatssecretaris aangeven dat de nieuwe technologieën die in de fieldlabs worden ontwikkeld, ook van belang zijn voor de groei van het midden- en kleinbedrijf. Ook wordt er bij de fieldlabs aandacht besteed aan het hand in hand gaan van de technologische ontwikkelingen met de vaardigheden van de Nederlandse beroepsbevolking en de veiligheid van data zodat de industrie die veilig en betrouwbaar kan delen. Inmiddels zijn er in Nederland 31 fieldlabs actief. Op de website Smart Industry vind je meer informatie over de verschillende fieldlabs.

Techniekpact

In aanloop naar de begrotingsbehandelingen heeft FME, samen met de Industriecoalitie, benadrukt dat het tekort aan technisch personeel de groei bedreigt. Alleen in de technologische industrie zijn tot 2030 al 120.000 nieuwe vakkrachten nodig. FME is initiatiefnemer van het Techniekpact dat succesvol bijdraagt aan een groei van het aantal studenten in de techniek. Een stevig vervolg van het Techniekpact is dan ook noodzakelijk om de instroom van technisch opgeleide studenten op alle niveaus te verhogen. In het begrotingsdebat erkende de staatssecretaris de noodzaak te zorgen voor meer technisch personeel. FME is blij dat de staatssecretaris heeft toegezegd voort te bouwen op het Techniekpact en de eerste uitwerking daarvan in het eerste kwartaal 2018 te verwachten. 

Mona Keijzer - Digitalisering_0.jpg