Nieuws05.02.2018

Stormachtige ontwikkeling industriële warmtepomp-industrie

Op donderdag 18 januari 2018 - de ochtend van de zware januari storm - kwamen ongeveer 25 technologen uit de proces-, kennis en maakindustrie bij elkaar om een vervolg te geven aan de Innovation Tuesday van 23 juni 2017.

De uitdaging

IMG_7632.JPGDe industrie staat voor een enorme opgave om haar CO2-footprint te reduceren. Met een ambitieus regeerakkoord, ambitieuze Europese doelen begint iedereen de druk te voelen om hier snel mee aan de slag te gaan. Overheden stellen zich dwingender op en consumenten eisen groene producten en productieketens. Eén van de mogelijkheden om in de industrie energie te besparen is de toepassing van warmtepompen voor hogere temperaturen. Dit sluit ook goed aan op de trend naar elektrificatie. De innovatieve warmtepomptechnologie voor de ze temperaturen begint volwassen te worden maar is voor veel eindgebruikers nog te duur om breed toe te passen. Wel zijn er in Nederland al een aantal succesvolle pilots gedaan. 

Met de gebundelde kennis en ervaring van eindgebruikers, contractors, system integrators en maakindustrie moet het mogelijk zijn om de kosten van een hoge temperatuur warmtepomp drastisch te verlagen.  Dan wordt grootschalige toepassing mogelijk, kan meer CO2-reductie potentieel worden ontsloten en zal tegelijk een heel nieuwe industrie voor Nederland ontstaan.

Ambitie

Nederland kan koploper worden in de toepassing en productie van innovatieve industriële warmtepomp-technologie! Zowel nationaal als internationaal ligt er een enorme markt in het verschiet voor deze kansrijke technologie.

Om binnen de energie-intensieve industrie de hoge temperatuur warmtepomp succesvol te kunnen inzetten, werkten de aanwezigen in drie groepen aan oplossingen voor de volgende vraagstukken:

 1. Snelle identificatie van besparingspotentieel: hoe kan de industrie in haar processen snel en eenvoudig de meest rendabele toepassingen voor warmtepompen identificeren? Wat zijn de specifieke eisen per applicatie? Hoe krijgen we beter inzicht in de implementatiekosten als  we uitgaan van een goed gedefinieerde interface (zowel hardware als software)?
 2. Lage integratiekosten: als zo’n hotspot geïdentificeerd is, hoe kom je dan tot implementatie? Welke randvoorwaarden zijn er, welke technologie is geschikt, hoe krijgen we een betrouwbare cost estimate?
 3. Nieuwe maakindustrie: Hoe kan de maakindustrie de kostprijs van een industriële warmtepomp significant reduceren?

Conclusie

Eindgebruikers hebben een tool voor procestechnologen nodig waarmee ze snel kunnen identificeren waar de geschikte temperatuurlift zit, wat de impact van een warmtepomp zal zijn (proces technisch, economisch, veiligheid ed.). Het gaat daarbij om drie stappen:

 1. Identificatie
 2. Kwantificatie
 3. Specificatie

Voor een succesvolle systeemintegratie is het noodzakelijke om de business case vanuit de eindgebruiker te kunnen toetsen door middel van een goede calculatiemethode. De product-configurator uit de sessie van de maakindustrie zou hier inzetbaar kunnen zijn. Ook het kunnen beschikken over betere data met betrekking tot tot de cost breakdown lijkt essentieel. De ambitie wordt herkend door de system integrators. Men ziet op dit moment garanties als een belangrijke randvoorwaarde.

De maakindustrie ziet het momentum en partijen willen aan de slag. Kansen liggen nu vooral bij de partijen die de kleinere series kunnen produceren. Een slimme product-configurator kan een significante bijdrage leveren aan de kostprijsreductie van de warmtepomp. Om de kostrijs te verlagen heeft men extra input nodig over:

 • Afbakening van het productportfolio (wat is de variatie in user specs?)
 • Zicht op de aantallen
 • Informatie over de kosten van integratie (welk deel van totale investering?)
 • Betere data over de kostprijs breakdown (zowel voor de WP als de totale project)

Uitdagingen

Duidelijk is dat er een gezamenlijke uitdaging ligt om de volgende stap te kunnen zetten:

 • Er moeten launching customers zijn die de eerste 10 gaan afnemen. Kandidaten hebben zich gemeld;
 • Het succes ligt voor een belangrijk deel aan de juiste orkestratie van de keten;
 • De juiste randvoorwaarden moeten worden gecreëerd die de (extra) risico’s wegnemen (randvoorwaarden, programmatische aanpak).

FME en ISPT gaan aan de slag om de volgende stappen vorm te geven en koppelen hierover terug met de deelnemers uit deze en vorige sessie.