Nieuws25.05.2020

Subsidieregeling innovatie en verduurzaming stallen

Het kabinet maakt € 172 miljoen vrij voor de ontwikkeling van innovatieve technieken of maatregelen. Nieuwe stalsystemen en aanpassing van oude stalsystemen is nodig om de uitstoot van ammoniak (stikstof), fijnstof en ziekteverwekkers te minimaliseren. Daardoor verbetert de leefomgeving en gezondheid van dier, boer en zijn omgeving.

Dinsdag 19 mei 2020 organiseerde de Taskforce Toekomstbestendige stallen in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een webinar over de nieuwe Sbv regeling.

Open vanaf 25 mei

De innovatiemodule van de Sbv komt als eerst beschikbaar en gaat trapsgewijs per (dierlijke) sector open. De varkens-, melkgeiten, melkvee- en vleeskalverhouderij kunnen als eerste gebruikmaken van de subsidies voor innovatie. De innovatiemodule gaat voor het eerst op 25 mei 2020 open voor inschrijving en sluit op 15 juli 2020.

Extra hulp of een goed idee? Neem contact op met Taskforce Toekomstbestendige stallen!

Een taskforce is opgericht om de innovatie van stalconcepten op gang te brengen en te ondersteunen. Heeft u een idee voor een innovatieve stal of wilt u graag meedoen met een lopend initiatief? Neem dan contact op via: toekomstbestendigestallen@fme.nl 

De taskforce Toekomstbestendige stallen is een samenwerking van FME, de provincie Noord-Brabant, ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland en BAJK.