Nieuws12.09.2017

Technologie gaat de zorg onherkenbaar veranderen in het voordeel van de consument

De industrie gaat de consumentenvraag nog beter centraal stellen omdat deze vaak nog onbeantwoord blijft; het is tijd voor disruptie! Dit is de uitkomst van de FME-veldsessie die maandag 4 september 2017 is gehouden in het Radboud UMC, over de toekomst van de ziekenhuiszorg.

Vier inleiders deelden hun visie op de ziekenhuiszorg van de toekomst.

liggend_DSC_0642.JPGRol van de huisarts

Pim Assendelft, hoogleraar huisartsenkunde aan het Radboud, stelde dat de rol van de huisarts zal veranderen. De huisarts zal in de toekomst niet meer een doorgeefluik zijn voor behandelingen maar juist een permanente adviserende rol krijgen in de begeleiding van mensen in gezondheid en gedrag. Zorg wordt steeds meer op maat, omdat steeds meer mensen met meerdere ziektes moeten leren omgaan. Hij brak een lans voor het maken van een onderscheid tussen verschillende type patiënten. Het gaat erom dat je als arts kunt zien welke mensen met technologie zelfstandig kunnen functioneren. De ziekenhuiszorg is nu teveel gericht op afgebakende ziektes en behandelingen. 

Telemedicine

Leonard Witkamp, directeur Ksyos TeleMedisch Centrum, ging in zijn betoog in op de vele mogelijkheden van telemedicine. Zijn stelling is dat het ziekenhuis niet meer zal bestaan in 2030. De organisatie van ziekenhuiszorg is zo klantonvriendelijk met lange wachttijden en onzekerheden dat de consument - zodra dit mogelijk is - voor alternatieven in de zelfzorgsfeer en dichter bij huis zal kiezen. Witkamp sloot zijn betoog af met het statement dat we ons moeten afvragen of we ziekenhuizen vanuit consumentenperspectief ethisch verantwoord vinden, nu we weten dat veel van het ziekenhuiswerk routinematig is en met behulp van technologie veel consumentvriendelijker ingericht zou kunnen worden.

liggend_DSC_0738.JPG'Citizen-hacking'

Zayna Khayat, Innovation Shepra van het Radboud REshape Center, heeft ons meegenomen in wereldwijde technologische ontwikkelingen gekoppeld aan innovatiekracht. Haar stelling is dat we in een tijd leven waarin de consument de inrichting van de gezondheidszorg als steeds negatiever ervaart en daarom steeds vaker zal kiezen voor ‘citizen-hacking’; zelf zoeken naar andere oplossingen voor de eigen zorgvraag. Dit is nu mogelijk door de technologische ontwikkelingen. De consument krijgt de mogelijkheden om eigenaar te worden van lichaamseigen data en zal het ziekenhuis steeds minder nodig hebben voor eeen diagnose. Daarom zal de zorg veranderen en veel meer consument gedreven worden.

Product- versus procesinnovatie

Chiel Huffmeijer, voorzitter Raad van Bestuur Reinier Haga Groep Ziekenhuizen, stipte een ander onderwerp aan. We hebben een groot aantal productinnovaties in de pijplijn, maar de daarvoor noodzakelijke veranderingen in procesinnovaties kosten veel meer tijd. Zo kunnen ziekenhuizen in de toekomst de zorg meer bij huisartsen neerleggen, maar ook deze veranderingen gaan echter traag. Dit komt omdat het hangt aan financiering en businessmodel (denk aan kosten huisvesting die vaak langlopend zijn). Hiervoor zijn lange termijnafspraken met verzekeraars nodig. Herstel van vertrouwen levert geld op. Nu wordt vaak alles vastgelegd in dikke pakken papier en regelgeving waardoor procesveranderingen heel moeizaam van de grond komen.

De vraag van de consument niet kennen

In de discussie over deze stellingen blijkt dat er wel veel gepraat wordt over patiëntenbelangen, maar dat we eigenlijk de feitelijke vraag van de consument niet goed genoeg kennen. En dat is uitdaging. De mondige consument redt zich wel, maar hoe krijg je de niet-mondige consumenten gemotiveerd? Ook weten we niet wie het beste de vraag van de consument zou moeten begrijpen en we weten niet wat het zou moeten kosten. Deze mismatch gaat leiden tot veranderen in de zorg, nu technologische oplossingen steeds meer binnen handbereik zijn. Als stakeholders in de zorg kunnen we of onderdeel van het probleem blijven, of onderdeel van de oplossing worden.

Vraag en aanbod beter bij elkaar brengen

Een mogelijke rol voor het ziekenhuis in de toekomst lijkt ook te liggen in het bevorderen van regionale samenwerking om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. Daarbij moeten de zorgpaden van de consument centraal staan. De betaalbaarheid van zorg is en blijft een factor van betekenis. Waarschijnlijk is een cultuurverandering nodig. Bekostigen hoeft niet het probleem te zijn, als we het voor elkaar kunnen krijgen dat de consument het gevoel heeft dat de zorgvraag begrepen wordt. Ook de Medtech industrie moet leren om beter te luisteren naar de zorgvraag van de consument.

De uitdagingen in de zorg vragen om lef en ondernemerschap, een eigenschap die de industrie vaak goed beheerst.

Meedenken

Deze veldsessie werd georganiseerd door het cluster FME Zorg en is onderdeel van een reeks sessies over de toekomst van de technologische ontwikkelingen in de zorg. Wil je op de hoogte blijven van de volgende veldsessies en meedenken en bijdragen aan deze ontwikkelingen in de zorg? Stuur een mail naar zorg@fme.nl.

Bekijk de foto's van de bijeenkomst

pagina_breed_36911624356_005f278228_o.jpg