Nieuws26.04.2018

Technologische industrie onderkent gevaar handelsoorlog

Een handelsoorlog gaat de omzet van bedrijven in de technologische industrie raken. Dat blijkt uit een enquête die FME heeft uitgezet onder haar leden over de effecten van een mogelijke handelsoorlog. Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven verwacht een lichte tot sterke omzetdaling als gevolg van een handelsoorlog. Naast omzetdaling maken FME-leden zich zorgen over valutamutaties, afnemende vraag, hogere inkoopkosten, banenverlies en de dreiging van een economische depressie. Een kleine groep bedrijven verwacht dat een handelsoorlog positieve effecten heeft en hun internationale concurrentiepositie verbetert.

USA.png

Over het algemeen geven de ondervraagden aan nog geen voorbereidingen te hebben getroffen om zich te wapenen tegen een mogelijke handelsoorlog. Een deel van de bedrijven kijkt wel naar mogelijke maatregelen. Op korte termijn gaat het dan om het inventariseren en aanpassen van contracten. Op de wat langere termijn gaat het om het zoeken van alternatieve leveranciers of het uitzoeken van de mogelijkheid om lokaal te gaan produceren.

Op 1 maart 2018 kondigde de VS importheffingen aan op buitenlands staal (25%) en aluminium (10%). Tegenmaatregelen vanuit China bleven vervolgens niet lang uit en resulteerden in importtarieven op onder andere food & agri producten, maar ook chemische en technologische producten.

Een mogelijke handelsoorlog zou grote consequenties kunnen hebben voor FME-leden. In totaal exporteren FME-leden jaarlijks voor € 5,4 miljard naar de VS en importeren voor € 4,1 miljard uit de VS. Hiermee is de VS voor de technologische industrie het tweede export- én importland van Nederland. Naar China wordt € 1,2 miljard geëxporteerd en voor € 1,6 miljard geïmporteerd.