Nieuws04.09.2019

Toolkit Generatiepact Metalektro beschikbaar

De site www.generatiepactmetalektro.nl is vernieuwd! Hierop staat een Generatiepact toolkit voor werkgevers en werknemers in de Metalektro.

Generatiepact Metalektro

Overige formaten 350x250 korter.pngIn het voorjaar van 2019 is als onderdeel van de nieuwe cao voor de Metalektro besloten tot een ‘Generatiepact Metalektro’. Kern van het Generatiepact is dat oudere werknemers in de Metalektro minder uren kunnen gaan werken, waarbij ze deels doorbetaald krijgen en de pensioenopbouw gelijk blijft. De uren die zij minder gaan werken worden ingevuld met (jongere) instromers met een (vaste) arbeidsovereenkomst.

Generatiepactmetalektro.nl

Overige formaten 350x250 senior.pngIn de toolkit op de website wordt aan zowel werkgevers als werknemers uitgelegd wat het Generatiepact inhoudt, hoe je er als werknemer aan kunt meedoen, wat het concreet betekent en welke stappen je als werknemer kunt ondernemen om meer inzicht in je situatie te krijgen. Vooral de website is daarbij een belangrijk hulpmiddel: er zit een rekentool in, waarin elke individuele werknemer snel zelf kan uitrekenen wat de concrete gevolgen van deelname zijn aan het Generatiepact voor het inkomen. De website biedt ook de werkgevers alle relevante informatie over het Generatiepact.

Toolkit

voorbeeld poster.pngNaast de website www.generatiepactmetalektro.nl is er een toolkit  ontwikkeld. Hierin zitten brochures voor werkgevers en werknemers, diverse posters en er komt een animatiefilm. De materialen worden aan alle werkgevers in de Metalektro (die zijn aangesloten bij de ROM, de Raad van Overleg in de Metalektro) verstuurd.  Door de vakbonden worden de materialen gestuurd naar de bij hen aangesloten leden uit de sector die in aanmerking komen voor het Generatiepact. Verspreid deze middelen in jouw bedrijf.

Deze materialen zijn hieronder te downloaden en tevens vanaf de website Generatiepactmetalektro.nl en ook vanaf het Cao Platform.

De site en de toolkt zijn een initiatief van alle betrokken sociale partners in de sector: FME (namens de werkgevers) en FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 (namens de werknemers).