Nieuws17.06.2020

Twee nieuwe FME-regiovoorzitters

Afgelopen week hebben twee FME-regiobesturen een nieuwe voorzitter gekregen.

  • In FME-regio Noord werd de voorzittershamer door Ulbe Bijlsma (CEO van de Stertil Group) overgedragen aan Rob Goossens (CEO van Technologies Added).
  • In FME-regio Oost ging de voorzittershamer van Rien Slingerland (Commissaris IJssel Technologie) naar Bert Boer (VP bij VMI Groep).

Omdat het geen fysieke bijeenkomsten konden zijn ging die overdracht net iets anders dan normaal:

Regiowissel Oost.jpg

De scheidend voorzitters zijn hartelijk bedankt voor hun inzet en betrokkenheid bij FME en hun regio’s en we wensen de inkomend voorzitters veel succes!

Regiobesturen

De vijf FME-regiobesturen bestaan uit FME-leden. Zij zijn ambassadeurs richting de FME-leden in hun regio en een belangrijk klankbord richting FME-bestuur en -directie. 

Interesse in deelname regiobestuur?

Heb jij interesse in een rol als bestuurslid van een van onze vijf regio’s, neem dan contact op met onderstaande.

FME in de regio

Vanuit vijf regio's ontwikkelen Business Development Managers innovatieprojecten waar jij als lidbedrijf bij kunt aansluiten.

Bekijk wat elke regio doet.

Lees meer

Meer weten?
Jelmer Alberts Manager branches + regio's | Platform AI for Industry