Nieuws14.11.2018

Tweede Kamer repareert tweede WBSO-schijf een jaar eerder

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie om de tweede schijf in de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) al in 2019 te verhogen naar 16%. Het kabinet stelde aanvankelijk voor om deze verhoging vanaf 2020 door te voeren, maar de Kamer wil dit een jaar naar voren halen. Dit bleek dinsdag 13 november tijdens de stemmingen over de moties die werden ingediend tijdens de begrotingsbehandeling EZK. FME heeft in de aanloop naar dit debat nadrukkelijk gepleit voor een snellere reparatie van de WBSO. In een tijd van snelle digitalisering doen steeds meer bedrijven onderzoek naar productieomgevingen waarin slimme technologie een rol speelt en dit moet goed worden gefaciliteerd.


Procesinnovatie

WBSO 660 x 440_0.jpgDe staatssecretaris van EZK toonde zich ook bereid om op basis van de WBSO-evaluatie te kijken of   de regeling nog voldoende is toegesneden op procesinnovatie of dat hiervoor een speciale categorie in de regeling moet terugkeren. Procesinnovatie is belangrijk voor smart industry projecten. FME blijft inzetten op een terugkeer van deze categorie en zal de uitkomsten van de evaluatie nauwgezet bestuderen.

Tekort aan technici

De Kamer maakte zich evenzeer sterk om het tekort aan technici sneller aan te pakken. De regering moet in kaart brengen welke knelpunten ondernemers ervaren bij het vinden van goed opgeleid personeel, zoals bij hybride docenten en Leven Lang Ontwikkelen. Hiervoor moeten oplossingsrichtingen worden aangedragen, al dan niet fiscaal. Ook zegde de staatssecretaris toe om extra vaart te zetten achter het Techniekpact.

FME wil een brug slaan tussen het bedrijfsleven en onderwijs, door meer techniekdocenten vanuit het bedrijfsleven in te zetten. Een fiscale compensatieregeling (WBTO: Wet Bevordering Technisch Onderwijs) moet dit mogelijk maken.

Dubbele heffing energiebelasting

Een meerderheid in de Kamer wil bovendien dat een einde wordt gemaakt aan de dubbele heffing van energiebelasting bij stroomopslag in batterijen. Deze dubbele heffing staat de verdere ontwikkeling van opslagsystemen in de weg, die straks hard nodig zijn op dagen dat het nauwelijks waait of de zon niet schijnt. FME vraagt al enkele jaren aandacht voor het probleem en is tevreden dat het kabinet mogelijke oplossingsrichtingen in kaart moet brengen.

Daarnaast steunde de Kamer moties over het aanmoedigen van de overheid om LED-verlichting te installeren, het voluit inzetten op energiebesparing bij het Klimaatakkoord en het waterzijdig inregelen van klimaatinstallaties.

Geopolitiek

D66 kreeg een meerderheid voor een motie om bepaalde belangrijke technologieën zoals quantum computing en kunstmatige intelligentie in de Europese Unie te ontwikkelen. D66 wil dat Europa voor deze geopolitiek en economisch strategisch cruciale technologieën niet afhankelijk is van China of de Verenigde Staten.