Nieuws07.11.2018

Tweede Kamer steunt behoud van Subsidieregeling Praktijkleren (BBL) tot 2023

Op dinsdagmiddag 6 november is in de Tweede Kamer de motie van de VVD-Kamerlid Judith Tielen aangenomen, waarin de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt verzocht de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vast te leggen. FME is erg tevreden met de brede steun in de Tweede Kamer voor deze regeling, met name omdat deze in een eerdere fase volledig dreigde weg te vallen.

Game on 660 x 440.jpgIn aanloop naar de begrotingsbehandeling van OCW heeft de Industriecoalitie (FME, UNETO-VNI, Bouwend Nederland en de Koninklijke Metaalunie) een gezamenlijk pleidooi gehouden om de subsidieregeling voort te zetten ná 2019 en structureel voldoende financiële middelen voor vrij te maken. Lees hier de lobbybrief die FME schreef voor de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) is de belangrijkste route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt voor jongeren én volwassen. De leerbanen zijn hard nodig om vakmensen op te leiden en de tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden. De afgelopen maanden heeft FME met meerdere partijen in de coalitie als oppositie gesproken over het behoud hiervan. Wij willen de Kamerleden die zich hiervoor extra hebben ingezet ook bedanken, met name SP-Kamerlid Mahir Alkaya en VVD-Kamerlid Zohair El Yassini.

Bedrijven die leerlingen intern opleiden zijn ontzettend belangrijk. Leren doe je immers het snelste en beste op de werkvloer zelf.

VVD-Kamerlid Zohair El Yassini: "Bedrijven die leerlingen intern opleiden zijn ontzettend belangrijk. Leren doe je immers het snelste en beste op de werkvloer zelf. Omdat werkgevers hier een enorme investering in doen, in geld en tijd, vindt de VVD het belangrijk om bedrijven hierin tegemoet te komen."

SP- Kamerlid Mahir Alkaya: "Ik heb veel bewondering voor kleine bedrijven met weinig personeel, die toch hun schaarse tijd en geld steken in de opleiding van toekomstige vakmensen. De subsidie die zij hiervoor krijgen dekt niet eens de kosten die zij maken, maar het kabinet wilde ook dit afschaffen. Onbegrijpelijk. Ik ben blij dat zij onder druk van de Tweede Kamer hiervan af zien."

Met de verlenging van de regeling kunnen onze bedrijven deze belangrijke leerwerkbanen blijven aanbieden en kunnen toekomstige werknemers de relevante werkervaring blijven opdoen.