Nieuws04.10.2019

Tweede Kamer wil meer steun voor energieopslag

De Tweede Kamer heeft vorige week een motie aangenomen die de minister oproept om de uitrol van energieopslagtechnologie te versnellen. FME en Energy Storage NL vragen al langer aandacht voor energieopslag als oplossing van de problemen met netcapaciteit en is dan ook blij met de ruime steun voor deze motie in de Tweede Kamer.

zonne energie.jpgDe motie werd ingediend door Matthijs Sienot (D66). In de motie wordt het belang van energieopslag genoemd als oplossing voor de beperkte beschikbare netcapaciteit in grote delen van Nederland. Hierdoor kunnen op dit moment veel zonne-energie projecten in met name Noord-Nederland niet aangesloten worden. Deze projecten zijn hard nodig om de doelstellingen van het energieakkoord voor 2020 te halen.

In het dit jaar gelanceerde Nationaal Actieplan Energieopslag en Conversie worden al diverse acties genoemd waarmee invulling gegeven kan worden aan deze motie. FME en Energy Storage NL gaan dan ook graag in gesprek met het ministerie en de netbeheerders die met deze problematiek te maken hebben.

FME Cluster Energy

Energietransitie als kans voor duurzame groei

De energietransitie biedt Nederland een unieke kans om de economie duurzaam te moderniseren. De technologische innovatie die ervoor nodig is, biedt perspectief op een duurzame energievoorziening én structurele economische groei.

Lees meer over onze clusteraanpak

Meer weten?
Jeroen NeefsBeleidsadviseur