Nieuws15.04.2019

Verovering groeimarkten begint bij concurrerend overheidsinstrumentarium

Op 17 april organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over nieuwe handelskansen en handelspartners. Hier wordt besproken hoe we het verdienvermogen van Nederland op het internationale toneel kunnen vergroten en kansen op opkomende markten kunnen verzilveren. FME stelt dat we hiervoor bedrijven goed toegerust op pad moeten sturen, wat begint bij een versterkte Europese thuismarkt en een concurrerend overheidsinstrumentarium.

FME inbreng voor Rondetafelgesprek Nieuwe Kansen en Handelspartners

Nederland verdient een derde van het nationaal inkomen in het buitenland. Daarvan neemt de technologische industrie met 84 miljard euro een zesde deel voor haar rekening. Deze positie is door protectionisme, een ongelijk mondiaal speelveld en toenemende concurrentie echter niet vanzelfsprekend. Tijdens het rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, geïnitieerd door D66 en CDA, wordt gesproken over hoe opkomende markten beter op de onze kunnen worden aangesloten en welke partnerschappen we kunnen ontwikkelen.

Technologiebedrijven, met name het mki, zien de komende jaren de meeste groeikansen in nabije markten volgens het FME Ondernemersonderzoek 2018. FME ziet op langere termijn grotere groeikansen buiten Europa, bijvoorbeeld in opkomende markten in Afrika en Azië. De risico’s en concurrentie zijn daar echter ook groter. Als we willen dat de technologische industrie meer exporteert naar en investeert in opkomende markten, is het van essentieel belang dat ze vanuit een sterke thuismarktbasis vertrekken, ondersteund door een concurrerend overheidsinstrumentarium.

LEES ONZE POSITION PAPER 'NIEUWE KANSEN EN HANDELSPARTNERS


FME helpt de sprong naar groeimarkten buiten Europa te wagen

Uit onderzoek is gebleken dat het mki te weinig voordeel uit handelsakkoorden van de EU met andere landen haalt. Dat komt met name doordat bedrijven te weinig bekend zijn met de zogenaamde oorsprongsregels. Dit zijn regels die de economische nationaliteit van een product bepalen en dienen om te controleren of het product onder de voorwaarden van een handelsakkoord valt.

Wil jij ook meer uit je exportmogelijkheden buiten Europa halen door beter gebruik te kunnen maken van de voordelen uit handelsakkoorden? En kun je ondersteuning gebruiken bij het opstellen van de nodige cetrificaten van oorspong? Meld je dan aan voor de nieuwe training van FME.

event

Certificaten van oorsprong

Steeds meer landen treffen handelsmaatregelen om de eigen markt te beschermen en daarmee de eigen markt te stimuleren. Deze landen stellen voor de invoer en uitvoer van goederen een oorsprongsdocument verplicht om de afkomst van goederen te kunnen vaststellen. Daarnaast spelen politieke redenen een rol en wordt het document gevraagd in het Internationale betalingsverkeer (L/C). Lees meer

Direct aanmelden
€ 330 p.p.
€ 660 p.p.

Internationaal ondernemerschap

FME-bedrijven die op buitenlandse markten actief zijn - of dat ambiëren - lopen in de praktijk tegen de nodige knelpunten aan. Voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van de technologische industrie, is het belangrijk dat deze bedrijven optimale ondersteuning krijgen. Daartoe moeten alle technologiebedrijven ondersteuning krijgen die aansluit bij hun behoefte, bedrijven weten bij wie ze terechtkunnen voor deze ondersteuning en het Nederlandse instrumentarium voor handelsbevordering best-in-class zijn.

Lees ons standpunt 'Slagvaardige ondersteuning van internationaal ondernemerschap'

Meer weten?
Monique Rijnders-NagleBeleidsadviseur