Nieuws06.01.2016

Vijf nieuwe stoffen Kandidatenlijst REACH

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de kandidatenlijst van Substances of Very High Concern (SVHC stoffen) met vijf stoffen uitgebreid. De totale lijst is nu gegroeid tot 168 stoffen.

De volledige lijst vind je hier.  Hieronder de vijf stoffen die toegevoegd zijn.

REACH_vijf.jpg

Voor deze SVHC stoffen treden nu ook de bepalingen van artikelen 7.2 en 33 in werking. Deze artikelen gaan over SVHC stoffen in producten waarvoor een notificatie en informatieplicht geldt.

Hoewel de lijst is uitgebreid met slechts vijf stoffen, is dit een stilte voor de storm die het bedrijfsleven de komende jaren kan verwachten. De lijst zal groeien naar ca. 400 SVHC stoffen. Stoffen op de kandidatenlijst zullen uiteindelijk worden opgenomen in Annex XIV (autorisatie) of Annex XVII (restrictie). 

PACT-RMOA lijst

FME raadt bedrijven dringend aan, ook de PACT-RMOA lijst te volgen. Deze informele lijst is weer een voorportaal voor de Kandidatenlijst. Maar het grote verschil is dat van met betrekking tot deze stoffen nog kan worden besloten dat ze geen SVHC stof zijn of dat ze wel SVHC stof zijn, maar de SVHC stof (nog) niet toe te voegen aan de kandidatenlijst. Op deze lijst staan nu 320 potentiële SVHC stoffen.

REACH: Hoe zit het nu met Artikel 33?

Artikel 33 REACH bepaalt dat bedrijven moeten communiceren over de zogenoemde Substances of Very High Concern (SVHC stoffen) als de concentratie daarvan in een product meer dan 0,1% bedraagt. Een uitspraak van het Europese Hof najaar 2015 heeft als effect dat deze verplichting niet langer geldt op product- maar op componentniveau.

Lees het volledige bericht

Meer weten?
Robert van BeekBeleidsadviseur Arbo en Milieu

Gerelateerde events