Nieuws06.06.2019

Vijfde onderhandelingsdag M&T: werkgevers doen eindbod

Een akkoord over de nieuwe cao Metaal en Techniek leek binnen handbereik. Helaas bleek tijdens de extra onderhandelingsronde dat de vakbonden opnieuw niet bereid waren tot concessies. De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), cluster Metaal en Techniek, heeft de vakbonden daarom een eindbod gedaan.

Shutterstock_cao_lowres_001_0.jpgDe werkgevers stellen een loonsverhoging voor van 3% op 1 september 2019, 2% op 1 mei 2020 en 1% op 1 januari 2021. De vakbonden hebben tot 12 juni gelegenheid te reageren op het laatste bod van de werkgevers. De voorgestelde looptijd van de cao is 24 maanden.

DOWNLOAD HET EINDBOD VAN FWT*

* Exclusief voor FME-leden met een ledenlogin

Oudere werknemers ontzien

Het eindbod van de werkgevers bevat naast een fatsoenlijke loonsverhoging meer voorstellen. Zo zijn er diverse maatregelen opgenomen om oudere werknemers te ontzien en duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie te bevorderen. De werkgevers hebben de intentie om 3.000 werknemers die nu nog een flexibel contract hebben aan een vaste baan te helpen. De proef met het Generatiepact op vrijwillige basis willen werkgevers voortzetten, waardoor oudere werknemers de kans krijgen om geleidelijk minder te gaan werken.

Seniorendagen

Het recht op seniorendagen blijft in het eindbod van de werkgevers bestaan. Nu werknemers langer vitaal blijven stellen werkgevers voor om de seniorendagen niet te laten ingaan op de leeftijd van 53 jaar, maar op de leeftijd van 56 jaar, met een overgangsregeling voor de huidige werknemers in deze leeftijdsgroep. Werkgevers willen in samenwerking met opleidingsfondsen ouderen ondersteunen bij het aanleren van digitale vaardigheden. Een noodzakelijke ontwikkeling, omdat de sector Metaal en Techniek in hoog tempo digitaliseert.

Persoonlijk opleidingsbudget

Als het aan de werkgevers ligt, komen er 1.000 vouchers van € 1.500,- beschikbaar die werknemers kunnen inzetten als persoonlijk opleidingsbudget. Om uitzendkrachten te behouden voor de sector, kunnen ook zij gebruik maken van een deel van de vouchers.

Aandacht voor technologische ontwikkeling

De werkgevers vinden sociale en organisatorische innovatie belangrijk. In het eindbod is daarom een voorstel opgenomen om de cao-partijen samen met de opleidingsfondsen de gevolgen van de technologische ontwikkeling op het gebied van arbeid, opleiding en werkgelegenheid te laten bestuderen.

Cao