Nieuws10.11.2017

Voorschriften luchtemissies in vergunningen milieu gaan vervallen: tijdig maatwerkvoorschriften aanvragen

Voor de meeste bedrijven (Type A en Type B) gelden voor de emissies naar de lucht al meerdere jaren de standaardvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor bedrijven Type C waren deze voorschriften opgenomen in de milieuvergunning. Dat is per 1 januari 2016 gewijzigd. Per deze datum is de NeR (Nederlandse emissie-Richtlijnen lucht) vervallen. Vanaf deze datum mogen geen luchtvoorschriften meer in (nieuwe) vergunningen voor bedrijven Type C worden opgenomen (met uitzondering van IPPC-installaties) en gelden ook voor deze bedrijven de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Huidige vergunningvoorschriften blijven op basis van overgangsrecht nog drie jaar van kracht, daarna gelden voor deze bedrijven ook rechtstreeks de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

liggend_lucht emissie.jpgMaatwerkvoorschriften

Deze bedrijven hebben dus nog circa twee jaar de tijd om maatwerkvoorschriften aan te vragen en dat kan aan de orde zijn in situaties waarin destijds (bij de vergunningverlening) is afgeweken van de NeR. Deze afwijkingen kunnen worden gecontinueerd in maatwerkvoorschriften. Als het onduidelijk is of de algemene voorschriften van het Activiteitenbesluit leiden tot strengere emissie-eisen dan de huidige vergunning, kun je uiteraard een beroep doen op de expertise van FME.

IPPC-installaties nemen een bijzondere positie in. De luchtemissie-eisen in de BBT-conclusies en BREF-documenten komen in de plaats van (of beter gezegd: deze gaan vóór) de eisen in het Activiteitenbesluit. Omgekeerd betekent het, dat de eisen met betrekking tot luchtemissies uit het Activiteitenbesluit alleen gelden voor stoffen/componenten waar BBT-conclusies en BREF-documenten niets over vermelden. Dat was in de tekst van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016 onduidelijk verwoord. Op verzoek van FME staat daarover nu een tekst die beter aangeeft dat óók alle individuele componenten die zijn toe te rekenen aan een groepsparameter uit BBT-conclusie of BREF-document zoals ‘stof’ of ‘VOC’, buiten de normering van het Activiteitenbesluit vallen. Desondanks zullen er twijfelgevallen overblijven. Denk jij dat jouw bedrijf zo'n twijfelgeval is? Neem dan contact op met de adviseurs van FME.