Nieuws12.04.2019

Voortgang onderhandelingen cao Technische Groothandel

De werkgeversorganisatie WTG en de vakbonden hebben in de vergaderingen van 1 en 8 april een gezamenlijk beeld ontwikkeld hoe zij als sociale partners de sector technische groothandel op langere termijn willen vormgeven op de thema's duurzame inzetbaarheid, pensioen, werktijden-toeslagen-dagspiegel, functie- en salarisgebouw.

vierkant_WTG.jpgHet is de bedoeling dat partijen op 29 april met elkaar concrete voorstellen over deze onderwerpen zullen bespreken. Vervolgens komen ook de onderwerpen loon en looptijd aan de orde en gaan partijen toewerken naar de nieuwe cao.

Cao