Nieuws06.06.2019

Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord?

Op 5 juni is het principe pensioenakkoord met de vakbonden en het kabinet op hoofdlijnen bekend geworden. Na jaren praten, zijn dit de belangrijkste punten uit het principe akkoord:

  • Boven een dekkingsgraad van 100% worden pensioenen niet meer gekort. Nu is dat nog 104.3%. Een pensioenfonds heeft met een dekkingsgraad van 100% genoeg geld in kas om alle pensioenen in de toekomst uit te betalen. Kortingen bij PME en PMT kunnen hierdoor dit jaar nog worden voorkomen bij dekkingsgraden boven de 100%. Onder de 100% moet wel worden gekort, maar valt deze lager uit.
  • Werkgevers en werknemers kunnen straks op vrijwillige basis afspreken dat in individuele gevallen een werknemer maximaal 3 jaar eerder mag stoppen met werken als dat nodig is. Werkgevers betalen dan geen RVU-boete over de eerste 19.000 euro bruto loon. Ook komt er budget voor maatwerk. De maatregelen zijn tijdelijk, tot 2025. Het kabinet zet in op meer duurzame inzetbaarheid en reserveert hiervoor extra middelen.
  • De AOW-leeftijd wordt in 2020 en 2021 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In de jaren 2022 tot en met 2024 loopt deze op tot 67 jaar. Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd langzamer stijgen. Eén jaar extra levensverwachting betekent dan 8 maanden later met AOW, in plaats van een jaar. De overheid gaat dit uit de algemene middelen financieren.
  • Sociale partners kunnen een nieuw pensioencontract kiezen: een premiepensioenovereenkomst met collectieve risicodeling. Het contract is flexibel en ademt mee met de financiële positie van een fonds. Er hoeven geen hoge buffers meer te worden aangehouden. Hierdoor wordt eerder geïndexeerd als het goed gaat, maar ook eerder gekort als het niet goed gaat. Voor alle deelnemers is er straks de keuze bij ingang van het pensioen een beperkte som ineens (lump sum) op te nemen.
  • De afschaffing van de doorsneesystematiek wordt kostenneutraal voor werkgevers. De doorsneesystematiek wordt pas afgeschaft als alle pensioenfondsen – en dus ook PME en PMT – verlies  aan toekomstige pensioenopbouw kunnen compenseren uit de buffer. Door de afschaffing subsidiëren jongeren niet langer deels de pensioenopbouw van ouderen.
  • Zelfstandige moeten verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, waarbij nog wordt nagedacht over vrijstellingen. Ook moeten zij de mogelijkheden krijgen vrijwillig pensioen op te bouwen bij een pensioenuitvoerder en wordt het fiscaal aantrekkelijker in box 3 pensioen te sparen. 

Nu snel het pensioenakkoord sluiten en kortingen vermijden

Het is van belang dat het pensioenakkoord nu snel definitief wordt. Wetgeving voor bevriezing van de AOW moet volgens minister Koolmees voor 1 juli 2019 naar de Kamer om per 1 januari 2020 in te gaan. Ook moet de besluitvorming om de kortingen te voorkomen worden geregeld, omdat anders PME en PMT op 31 december 2019 alsnog de pensioenen moeten korten boven een dekkingsgraad van 100%.

De FNV heeft laten weten eerst nog een online adviserende ledenraadpleging te doen van 12 tot 15 juni.

Zie ook:

Pensioenregeling Techniek

De bedrijfstakpensioenonderhandelingen gaan naar verwachting bijna van start. De gezamenlijke pensioenafspraak van PME en PMT loopt 31 december 2019 af.

De pensioenfondsen hebben sociale partners gevraagd voor 1 juli een nieuwe regeling af te spreken. De verwachting is dat binnenkort - na het bereiken van een nationaal pensioenakkoord en de cao Metaal en Techniek - gestart kan worden met deze onderhandelingen.

De FME-inzet is mede bepaald door de pensioenenquête die in maart en april 2019 is gehouden onder de FME-leden die onder de cao Metalektro vallen.