Nieuws21.05.2019

Werkgeversregistratie derde WW-jaar

Werkgevers en werknemers die verplicht onder de algemeen verbindend verklaarde Metalektro cao’s vallen, zijn met ingang van 1 juni 2019 verplicht aangesloten bij de cao Private Aanvulling WW- en WGA Metalektro (PAWW cao Metalektro).

liggend_shutterstock_111003869_lowres_1.jpgDe Stichting PAWW heeft alle werkgevers die vanaf 1 juni verplicht aangesloten zijn bij de PAWW-cao Metalektro begin mei een welkomstbericht gezonden met het verzoek om zich te registreren via de website www.spaww.nl.

Tijdens onze eerste FME-voorlichtingsbijeenkomst Actualiteiten sociaal recht is ons duidelijk geworden dat niet iedere werkgever dit welkomstbericht heeft ontvangen. Voor zover je verplicht de onder algemeen verbindend verklaarde  PAWW-regeling valt en deze welkomstbrief niet hebt ontvangen, adviseren wij  je om je met spoed te registreren via de website van de Stichting PAWW. In het portaal staat een instructie hoe je je registeren moet.

Vanaf 1 juni 2019 ben je verplicht om per loontijdvak aangifte te doen en ingehouden premie op het brutoloon van je verzekerde werknemers af te dragen aan de Stichting PAWW. Om dit mogelijk te maken zal jouw salarisadministratie tijdig aangepast moeten worden.