Nieuws15.01.2019

Wetgeving Energiebesparings- en informatieplicht 2019

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Nieuw in 2019 is de extra verplichting om aan de overheid te melden welke besparende maatregelen zijn genomen. Dit is de informatieplicht en deze treedt op 1 juli 2019 in werking. Met de informatieplicht wil de overheid energiebesparing versnellen. FME Energievoordeel is er om jou de helpende hand te bieden.

liggend_energie_0.jpgWat betekent de informatieplicht?

Een bedrijf dat onder bovengenoemde informatieplicht valt, rapporteert uiterlijk op 1 juli 2019 en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag wat haar energieverbruik is en welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Voor de metaalsector is een specifieke Erkende Maatregelenlijst (EML) ontwikkeld en die is opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling Milieubeheer. Deze EML kun je gebruiken om aan je verplichten te voldoen.

Planning

  • Begin 2019 | Publicatie van de geactualiseerde, vastgestelde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)
  • Begin 2019 | Het eLoket van RVO.nl wordt opengesteld voor de rapportage van de energiebesparende maatregelen
  • 1 juli 2019 | Uiterste datum waarop je via eLoket jouw rapportage moet indienen bij het bevoegd gezag om te voldoen aan de informatieplicht. Doe je dit niet, dan ben je automatisch in overtreding.

Heb jij een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Heeft jouw bedrijf - naast de energiebesparingsplicht - ook een plicht tot het uitvoeren van een energie-audit (EED)? Dan geldt de informatieplicht ook voor jou. De uiterste indieningsdatum van je rapportage voor de informatieplicht is 5 december 2019.

Vrijstelling informatieplicht

  • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem zoals is omschreven in artikel 15.51 Wet Milieubeheer
  • Deelnemers aan het Europese Emissie Handelssysteem (Emissions Trading System of EU ETS)
  • Type C-inrichtingen volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer
  • Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)

Aan de slag

Je kunt voor de energiebesparingsplicht en de informatieplicht nu en straks de volgende acties ondernemen:

  1. Check met de Wetchecker energiebesparing of jouw bedrijf moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht.
  2. Start gelijk met energie besparen. Gebruik de Erkende Maatregelenlijst (EML) voor de metaalsector (via www.infomil.nl/metaal) om vast te stellen welke maatregelen jij al genomen hebt en welke je nog kunt nemen.
  3. Zodra het eLoket van RVO.nl open is, rapporteer je aan het bevoegd gezag welke van toepassing zijnde energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd en welke niet. Indien je een erkende maatregel (nog) niet uitgevoerd hebt, kun je dit toelichten om vragen hierover van het bevoegd gezag voor te zijn. Neem je een alternatieve maatregel in plaats van een erkende maatregel, dan ben je verplicht dit bij de registratie te omschrijven.

Hulp nodig?

Wij kunnen ons voorstellen dat je over bovenstaande nog vragen hebt of hulp nodig hebt bij het voldoen aan de wetgeving die op jouw bedrijf van toepassing is. FME Energievoordeel kan je in samenwerking met Energy Services helpen met het voldoen aan de wetgeving. Neem gerust contact op met FME Energievoordeel: T (030) 639 05 21 of stuur een e-mail.  Wij adviseren je graag.

FME Energievoordeel

Goed energiemanagement is steeds belangrijker bij de besparing van kosten en in een duurzame bedrijfsvoering. Tegelijkertijd wordt de energiemarkt complexer door schommelende energieprijzen, nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen, toenemende energiebelasting en technologische ontwikkelingen. FME Energievoordeel biedt jou een integraal dienstenpakket.

Lees meer over onze energievoordelen

Meer weten?
Ed OckhuysenFME Ledenvoordeel