Nieuws22.08.2017

Ziekteverzuim FME-lidbedrijven naar 4,2%

Uit het Rapport Arbo en Verzuim 2017 van FME blijkt dat het gemiddelde ziekteverzuim (kantoor en productie) in 2016 met 4,2% iets toeneemt. De afgelopen jaren was hier een dalende trend te zien. In 2015 bedroeg het ziekteverzuim 4,0%. In 2016 laat de ongevallenfrequentie (IF) lagere waarden zien. De score van een ongeval met verzuim bedraagt 4,0. In 2015 was deze score nog 4,4. De zware ongevallenfrequentie bedraagt 1,0.

In 2016 is de sector weer intensief bezocht door de Inspectie SZW. De focus lag daarbij op machineveiligheid en gevaarlijke stoffen.

liggend_shutterstock_benchmark (1).jpgFME heeft in 2014 de vragenlijst grondig veranderd. Hierdoor is er niet alleen inzicht welke arbo-risico’s bedrijven belangrijk vinden, maar ook of bedrijven voldoende maatregelen hebben genomen om die risico’s te verlagen. Uit de nieuwe manier van vragen blijkt dat het verlagen van werkstress voor de bedrijven nog belangrijker is geworden. Ook het klimaat van de werkplek, werkplek ergonomie, fysieke belastingen scoren hoog. Het thema machineveiligheid komt wat lager uit. Mogelijk omdat bedrijven op dit terrein al heel veel maatregelen hebben genomen. 

Uit het rapport blijkt verder dat meer dan 90% van de bedrijven hun RIE geactualiseerd hebben. Slechts bij 10% van de bedrijven is de RIE ouder dan 2013. Bedrijven die aan de slag willen met het terugdringen van ziekteverzuim kunnen hiervoor terecht bij FME advies. FME werkt via het project www.5xbeter.nl  aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. 

Download

Voor het  downloaden heb je je ledenlogin nodig. Heb je deze nog niet, vraag je login dan online aan.