Onderhouden en vernieuwen van infrastructuur

De Nederlandse infrastructuur zoals (water)wegen, bruggen, sluizen, spoor, elektriciteits- en gasnetwerken zijn voor het grootste deel in de tweedee helft van de vorige eeuw aangelegd. We spreken dan over een geïnvesteerd kapitaal van zo’n 250 miljard euro. Dit betekent dat veel van deze infrastructuur de komende decennia aan het einde van de technische levensduur komt.

Veel infrastructuur komt de komende decennia aan het einde van de technische levensduur

De belasting van elektriciteitsnetwerken en de toenemende afhankelijkheid van communicatienetwerken verandert door nieuwe ontwikkelingen. Willen wij dat de Nederlandse Infrastructuur op het huidige niveau ten dienste blijft dan zullen we nu hiervoor onderhoudsconcepten moeten ontwikkelen. Samen met de overheid als eigenaar van deze infrastructuur willen wij vanuit de onderhoudssector komen tot een integrale aanpak waarin elementen als levensduurverlenging, duurzaamheid, maar ook energiereductie en innovatie een belangrijke rol spelen. Nederland heeft alle benodigde kennis en ervaring in huis vanuit bedrijfsleven en kennisinstellingen op deltagebied. Een sterke maritieme sector zorgt voor behoud van die kennis en ervaring.

infra_mettekst.jpg

Infrastructuur

Onderhoud, vernieuwing en integrale aanpak

Lees onze Industrieagenda 2016-2018