Ondersteuning Overheid

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun internationale activiteiten, maar hebben daarbij soms een steuntje in de rug nodig. Een goed pakket aan overheidsondersteuning voor internationaal opererende bedrijven biedt dan uitkomst. Zo’n pakket moet breed toegankelijk, flexibel en niet bureaucratisch zijn. Daarnaast mag het niet onnodig concurreren met het aanbod uit de private sector.

 

Inzet FME

FME maakt zich sterk voor een effectief, niet-bureaucratisch en vraaggestuurd overheidsinstrumentarium. Met continuïteit in beleid en programma’s, ook bij het aantreden van een nieuw kabinet. Als ondernemer moet je weten waar je aan toe bent. Daarbij moet oog zijn voor jouw individuele behoefte en voor de behoeften van clusters van bedrijven. De positionering van ketens en clusters van bedrijven in kansrijke sectoren moet worden gestimuleerd.