Participatiewet

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers in de periode 2014 tot en met 2025 100.000 extra banen zullen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen én onder de Participatiewet vallen, mensen met een WSW- indicatie en mensen met een Wajonguitkering.

liggend_participatie_meldpunt.jpgMeldpunt Participatiewet

FME wil graag in kaart brengen welke ervaringen bedrijven tot nu toe hebben met de Participatiewet. Halen we die 100.000 banen voor deze doelgroep zoals in het Sociaal Akkoord is toegezegd, of worden we straks geconfronteerd met een quotumheffing van € 5.000,- per niet gerealiseerde plek? Laat het ons weten en vul de korte vragenlijst in.

De afspraak uit het Sociaal Akkoord is niet vrijblijvend. Vanaf december 2015 wordt jaarlijks de aanwas van deze extra banen gemeten door het UWV. Als er onvoldoende extra arbeidsplaatsen worden gecreëerd, kan het kabinet na overleg met sociale partners, UWV en VNG besluiten om de – nu nog slapende – quotumwet te activeren. Hiermee worden bedrijven vanaf ongeveer 25 werknemers financieel afgerekend op het niet behalen van hun individuele quotum.

FME is het geheel eens met de opvatting dat iedereen die kán werken ook móet werken, maar is tegen wettelijke quotering. Zeker bij het plaatsen van mensen uit de genoemde doelgroepen is maatwerk nodig. Niet iedereen is in elk bedrijf op zijn plek en niet elk bedrijf is in staat zinvol werk aan te bieden. En dit laatste is volgens FME een absoluut vereiste.

Meldpunt Participatiewet

Deel je ervaringen met ons

Halen we die 100.000 banen voor deze doelgroep zoals in het Sociaal Akkoord is toegezegd, of worden we straks geconfronteerd met een quotumheffing van € 5.000,- per niet gerealiseerde plek?

Deel je ervaringen met ons en vul de vragen in

Meer weten?
FME ServiceteamWij helpen je graag verder