Pensioen

FME is als werkgeversorganisatie vertegenwoordigd in het pensioenfonds voor de Metalektro (PME). Veel lidondernemingen die hun activiteiten in de Metalektro hebben, zijn bij PME aangesloten.

Bovendien oefent FME invloed uit op de pensioenregelingen voor de Metaal & Techniek (PMT) en de Technische Groothandel (Vutech).

Pensioenfonds Metalektro (PME)

FME is de verantwoordelijke werkgeversorganisatie in het pensioenfonds voor de Metalektro en vertegenwoordigt de belangen van ongeveer 1.300 Metalektro-ondernemingen in het bestuur. Het pensioenfonds bestaat uit ongeveer 160.000 actieve deelnemers, 360.000 zogenaamde slapers (ex-deelnemers) en 150.000 gepensioneerden. Het pensioenfonds beschikt over een vermogen van tegen de € 21 miljard.

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

Bij PMT zijn rond de 33.000 ondernemingen aangesloten. Het pensioenfonds bestaat uit ongeveer 400.000 actieve deelnemers, 600.000 zogenaamde slapers (ex-deelnemers) en 140.000 gepensioneerden. Het pensioenfonds beschikt over een vermogen van tegen de € 32 miljard.

Vroegpensioenfonds voor de Technische Groothandel (VPtech)

De bedrijfstak kent een overgangsregeling op omslagbasis, uitgevoerd door de VUtech en een vroegpensioenregeling op kapitaaldekkingsbasis, uitgevoerd door de VP-TECH. Per 1 januari 2006 geldt de vroegpensioenregeling alleen nog voor werknemers geboren voor 1 januari 1950, die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Bij het vroegpensioenfonds voor de Technische Groothandel zijn rond de 2.500 ondernemingen aangesloten.