Betere zorg door technologie

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van de wereld, maar de kosten en personeelstekorten bedreigen de kwaliteit. Technologische innovaties kunnen oplossingen bieden en zorgen voor meer betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht en zorg op de juiste plek. Zorginnovaties moeten daarvoor meer de ruimte krijgen en opgeschaald kunnen worden. FME wil met VWS werken aan gezamenlijke ambities van de overheid en het bedrijfsleven voor het verbeteren van de zorg door technologie.

Zorg.jpgWe zijn blij dat er eind van het jaar een visie op medische technologie met een uitvoeringsagenda verschijnt. Ook het stimuleren van het gebruik van E-health en de uitwisseling van gegevens door vanaf 2019 circa 60 miljoen euro beschikbaar te stellen is positief. Het kabinet komt met een nieuwe Green Deal van de zorgsector als uitwerking van het Klimaatakkoord en heeft een ambitie om Nederland volledig circulair te laten zijn in 2050.

Nieuwe, slimme technologie kan helpen de juiste zorg op de juiste plek te bieden. VWS investeert daarvoor in digitaal ondersteunende zorg en digitale vaardigheden. Het kabinet trekt 105 miljoen (per 2020) uit voor de subsidieregeling Veelbelovende Zorg, met als doel het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende en innovatieve zorg via opname in het basispakket.