Investeer in de digitale transformatie

Digitalisering en cybersecurity veranderen de industrie radicaal. Dat leidt tot nieuwe kansen, maar ook tot nieuwe bedreigingen. Naast de structurele investering van 95 miljoen trekt het kabinet in 2018 eenmalig extra 30 miljoen uit voor cybersecurity. Gezien de urgentie moeten bedrijfsleven en overheid nu gezamenlijk concrete stappen zetten.

Wij zijn tevreden over

  1. De structurele investering van 95 miljoen euro voor cyber security.
  2. De jaarlijks extra 10 miljoen voor de uitvoering Wet Computercriminaliteit III om cybercrime beter aan te pakken.
  3. De toezegging van de mkb-toets om zo meer ruimte te geven  aan nieuwe technologieën.

Meer aandacht voor

  • Hoogwaardige connectiviteit is noodzakelijk voor de technologische industrie. FME is tevreden over de kabinetsambitie hierover. We moeten aansluiten bij Europese ambities rondom de uitrol van 5G.
  • Het budget voor het Digital Trust Center is te beperkt om het mkb volledig cyberweerbaar te maken.
  • FME mist een robuuste en langjarige financiering voor Smart Industry om digitalisering in het industriële mkb te versnellen.

Opvallend

  • Goed om te zien dat er meer aandacht is voor digitalisering en cyber security. Zo zijn  er voor de zomer de Nationale Digitaliseringstrategie en de Nationale Cyber Security Agenda gepubliceerd en  zijn het Digital Trust Center en de Cyber Security Alliantie opgericht
  • Het mkb is zelf verantwoordelijk voor haar eigen informatiebeveiliging. Om de informatiebeveiliging te versterken is informatie-uitwisseling over cyberdreigingen noodzakelijk. Het mkb moet zich kunnen aansluiten aan het Nationaal Detectie Netwerk om zichzelf cyberweerbaar te maken.
  • Artificial Intelligence is een belangrijke technologie die grote gevolgen zal hebben. Het is goed dat nu versneld het AI-landschap in kaart wordt gebracht. FME steunt deze aanpak en werkt graag mee aan de verdere concretisering hiervan.

Digitalisering.jpgDigitalisering is noodzakelijk voor Nederland

Digitalisering is belangrijk voor de technologische industrie en kan economische kansen verzilveren door een betere toepassing van technologieën als Blockchain, Big Data, Artificial intelligence. Het is dan ook goed dat het kabinet hier invulling aan geeft door middel van de Nationale Digitaliseringstrategie. De intentie van het kabinet om het mkb meer te betrekken bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving voor nieuwe technologieën is een goede ontwikkeling. FME mist echter een langjarige en substantiële financiering om digitalisering versneld door te voeren in de technische industrie en voornamelijk in het mki.

Cybersecurity voor veiligheid en betrouwbaarheid

Digitalisering en cybersecurity transformeren radicaal de maakindustrie. Om de kansen van digitalisering te verzilveren is cybersecurity een cruciale randvoorwaarde om veilig en betrouwbaar zaken te doen. Het is dan ook goed dat het kabinet structureel 95 miljoen reserveert voor cybersecurity. En daarnaast wordt eenmalig 30 miljoen vrijgemaakt om cybercriminaliteit tegen te gaan. Het is van belang dat dit geld ook bij de industrie terecht komt. Het Digital Trust Center kan een belangrijke rol spelen als informatiecentrum voor het mkb, maar de huidige financiering is te beperkt om de ambities waar te maken.