Investeren in veiligheid en defensie

Het kabinet heeft 1,5 miljard extra uitgetrokken voor Defensie. In 2019 zal 1,2 miljard daarvan geïnvesteerd worden. Dit gaat onder andere naar de modernisering van de Nederlandse krijgsmacht en cybersecurity. In het belang van onze veiligheid en welvaart, vindt FME het hoognodig dat er weer geïnvesteerd wordt.

Wij zijn tevreden over

  1. Investering van 1,2 miljard in slagkracht en materieel en het instellen van een begrotingsfonds om de investeringen op lange termijn beter te kunnen financieren.
  2. Uitbreiding cybercapaciteit om te beschermen tegen de toenemende digitale dreiging.
  3. Oprichting van een Cyber Innovation Hub waarin bedrijven en kennisinstellingen samen aan cyberuitdagingen werken.
  4. Extra investering in R&D (ruim 5 miljoen extra in 2020) en een nieuwe innovatiestrategie.

Meer aandacht nodig voor

  • Het toekomstbestendig maken van de krijgsmacht. Dit vereist nog grotere investeringen na jaren van bezuinigingen.
  • Wegnemen van overdreven controle en regulering die investeringen vertragen.
  • Plaatsen van orders bij de Nederlandse industrie.

Opvallend

  • Waar mogelijk wordt de verwerving van niet-defensiespecifieke spullen aan externe partijen overgelaten.
  • Minimaal 20 procent van de defensiebegroting wordt gereserveerd voor uitgaven aan investeringen.

Veiligheid.jpg

Het kabinet investeert komend jaar 1,2 miljard extra in Defensie. FME ziet deze middelen als een belangrijke stap naar de noodzakelijke versterking van de Nederlandse krijgsmacht in het belang van onze veiligheid en welvaart. Stabiliteit in binnen- en buitenland is voor Nederland als exportland essentieel.

Defensie wil bij de besteding van de middelen artikel 346 VWEU actief toe passen. Met dit artikel wordt het nationaal veiligheidsbelang meegewogen en kunnen orders eerder bij de Nederlandse industrie komen. De afgelopen periode is dit nog onvoldoende gebeurd. De Defensie Industrie Strategie wordt momenteel geactualiseerd en moet de samenwerking met het bedrijfsleven verbeteren.

Defensie ontwikkelt zich steeds verder tot een adaptieve krijgsmacht. De technologische industrie en Defensie werken actief samen in het Platform Defensie en Bedrijfsleven. Bij een intensieve samenwerking hebben zowel Defensie als het bedrijfsleven baat.

Innovatiestrategie

Een sterke krijgsmacht loopt technologisch voorop. De technologische industrie levert daaraan al een grote bijdrage, maar de samenwerking kan verder versterkt worden. Experimenteerruimte is daarvoor fundamenteel. Het is daarom goed dat Defensie aankondigt met een nieuwe innovatiestrategie te komen, met ruimte voor vernieuwende samenwerkingsvormen. Met Smart Industry heeft Defensie al het succesvolle Fieldlab Smart Base opgezet. In 2019 starten nieuwe cyber onderzoeks- en innovatieprojecten en innovatieve technologieprojecten met Economische Zaken.

Veiligheid is in toenemende mate ook digitale veiligheid. Defensie speelt niet alleen een belangrijke rol in het digitaal veilig houden van Nederland, maar krijgt net als de technologische industrie ook zelf dagelijks te maken met digitale bedreigingen. Dit moeten we niet alleen, maar samen aanpakken. Het is goed dat er extra middelen komen voor de uitbreiding van de cybercapaciteit. FME maakt zich daarnaast hard voor cyberreservisten vanuit de technologische industrie.