Duurzame inzetbaarheid

Blijvend productieve medewerkers

Noodzakelijk voor de toekomst van je bedrijf

De technologische industrie staat aan de vooravond van grote veranderingen. De impact van ontwikkelingen zoals Smart Industry raken niet alleen je onderneming maar ook de medewerkers. Robottechnologie, digitalisering en ICT-ontwikkelingen worden steeds belangrijker voor je bedrijfsvoering en verdienmodellen. Maar er is meer dan technologie en verdienmodellen. Het is van essentieel belang om je medewerkers in al deze veranderingen mee te nemen zo dat zij kunnen blijven bijdragen aan het succes van jouw bedrijf. 

Duurzame inzetbaarheid is geen kostenpost maar een investering

Duurzame inzetbaarheid gaat over het blijvend productief houden van je medewerkers. Competent, betrokken, tevreden en vitaal zijn hierin de kernbegrippen. Innovatie, technologische en organisatorische veranderingen binnen je bedrijf moeten zich tijdig vertalen naar een concreet plan van aanpak waarmee je je mensen stimuleert mee te gaan in die veranderingen. 

Ga de dialoog aan met je medewerkers

Dialoog schema.jpg

FME-traject

FME kan je helpen met het maken van zo’n plan van aanpak. Wij kijken integraal naar je organisatie en zorgen voor een goede vertaling van de verwachtingen van medewerkers en management. Dit is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle implementatie van duurzame inzetbaarheid binnen je bedrijf. Hierbij kunnen thema’s als leiderschap, talentmanagement, (nieuwe) competenties en bedrijfscultuur aan bod komen. De dialoog geeft een beeld van de wederzijdse verwachtingen.

Dialoog tabel.jpgWat levert een FME Duurzaam Inzetbaarheidstraject op?

FME helpt je om ontwikkelingen die voor jouw bedrijf van belang zijn te vertalen naar je bedrijfsvoering en de aansturing van je medewerkers, om ze zo blijvend productief te houden. Je kunt het volgende van ons verwachten:

  • Ondersteuning bij de inrichting van je bedrijf, die aansluit op toekomstige wensen en eisen
  • Een goede en praktische invulling van de vier kernbegrippen van Duurzame inzetbaarheid
  • Van wederzijdse verwachtingen komen tot wederzijdse verantwoordelijkheid
  • Duidelijkheid over de rol en bijdrage van leidinggevenden om te komen tot de dialoog
  • Inzicht in maatregelen om blijvende productiviteit te realiseren, van jong tot senior
  • Inzicht in de benodigde competenties over 3-5 jaar
  • Implementatieplan om deze veranderingen te realiseren
scan

Handige Duurzame Inzetbaarheid boekjes

FME heeft een aantal handige boekjes ontwikkeld over Duurzame Inzetbaarheid. Deze boekjes exclusief door FME-leden te downloaden.

DOWNLOAD