Performance Management

Op weg naar continu verbetering van resultaten

De ontwikkeling van een missie, visie en strategie en daarvan afgeleide organisatiedoelstellingen bedenken, is één ding. Deze daadwerkelijk realiseren is een tweede. FME Performance Management helpt je te sturen op de prestaties en competenties van je medewerkers.

  1. FME helpt je met het vertalen van de talenten en ambities van individuele medewerkers in gedrag en resultaten die er voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen toe doen. Kort gezegd: motivatie van werknemers verbinden aan de ambities van je bedrijf.
  2. We ondersteunen je bij het definiëren van gewenste resultaten op afdelings-, functie- en medewerkersniveau.
  3. En we helpen je bij het ontwikkelen en inzetten van competenties van managers en medewerkers om de gewenste bedrijfsresultaten te realiseren.

FME Performance Management_0.jpg

Zijn de wederzijdse verwachtingen over gedrag en/of output tot op de werkvloer helder? Weet iedereen welke koers er gevaren wordt en hoe deze zich vertaalt naar het dagelijkse werk? Kortom, ben je op zoek naar duidelijkheid over gewenste output van managers en medewerkers en wil je hierop kunnen sturen? Neem dan contact met ons op voor een FME Performance Management traject. FME stelt samen met jou een maatwerkaanpak op, rekening houdend met lopende projecten, budget en beschikbare capaciteit.

Wat levert het jou op?

Bewuster sturen op gewenste resultaten en competenties  door:

  • Resultaatgerichte functieomschrijvingen (conform ISF) in lijn met de strategie van de onderneming.
  • Helderheid in de organisatie over wederzijdse verwachtingen met betrekking tot gewenst gedrag en output.
  • Competentieprofielen per functie ten behoeven van ontwikkeling, beoordeling en/of werving en selectie.
  • Ondersteuning in het formuleren van doelen op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau.
  • Inzicht in het belang van afstemming met medewerkers over randvoorwaarden voor succes.
  • Een stevige basis voor aanpassing/verscherping van ondersteunende HR tools, zoals een beoordelings-/beloningsysteem, strategische personeelsplanning en/of opleidingsplan.