Publicatie downloaden

FME Actieagenda 'Vrouwen in Techniek- Op Weg naar 30% in 2030’

Genoemde bedragen zijn exclusief btw
gratisgratis
Uitgaande van het landelijk streefcijfer van 30% vrouwen in de top, zetten we hoog in. Dit percentage moet niet alleen gelden in de top, maar in de gehele organisatie. Het aandeel vrouwen in de techniek moet op alle lagen fors omhoog, van de huidige 13% naar 30% in 2030. Onze Actieagenda beschrijft drie ontwikkelingen die wij – het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid – gezamenlijk in gang moeten zetten om deze ambitie te behalen.

Downloaden