Publicatie bestellen

ORGALIME-handleiding voor Joint Ventures (JO11)

Genoemde bedragen zijn exclusief btw
€ 35,-€ 135,-
De term joint ventures wordt in de dagelijkse praktijk voor verschillende wijzen van samenwerking gebruikt. In deze ORGALIME-brochure is gekozen voor de definitie van een afzonderlijke juridische entiteit, die als gemeenschappelijke dochteronderneming van samenwerkende partijen wordt opgericht en onder gezamenlijk management wordt geleid. De brochure besteedt aandacht aan redenen om voor een joint venture te kiezen, aan het proces van totstandkoming, aan mededingingsrechtelijke aspecten, de wijze van bestuur en verslaglegging, de inbreng van de partijen, verdeling van de baten, het gebruik van intellectuele eigendomsrechten (merkrecht, octrooi en know how) en aan de mogelijkheden en aan de manieren waarop de joint venture kan worden beëindigd of ontbonden.

Ben je lid, maar nog niet ingelogd?    Log in of vraag een account aan
Hoeveel publicaties wil je bestellen?
Factuuradres
Verzendadres