Publicatie bestellen

Modelcontract ORGALIME - Consortiumovereenkomst - cd incl. hardcopy (MCO D8)

Genoemde bedragen zijn exclusief btw
€ 110,-€ 210,-
Bij grote projecten (tunnel, elektriciteitscentrale, kantorencomplex) is samenwerking noodzakelijk tussen leveranciers van verschillende producten en diensten. Dit kan geschieden door oprichting van een gemeenschappelijke dochteronderneming of door een contractuele regeling. De ORGALIME-consortiumovereenkomst voorziet in een voorbeeld voor deze contractuele regeling. Het model gaat in op zaken als het uitbrengen van een gezamenlijke offerte, de interne organisatie, de directie en het projectmanagement over de werkzaamheden, concurrentieafspraken en aansprakelijkheid (tegenover opdrachtgever en onderlinge vrijwaring). De prijs is inclusief de papieren versie van de overeenkomst. Verkrijgbaar in het Engels, Duits en Frans.

Ben je lid, maar nog niet ingelogd?    Log in of vraag een account aan
Hoeveel publicaties wil je bestellen?
Factuuradres
Verzendadres