Publicatie bestellen

Modelcontract ORGALIME - Technologieovereenkomst buiten de EU/EER (MCO D14)

Genoemde bedragen zijn exclusief btw
€ 90,-€ 190,-
Dit modelcontract is bedoeld voor zowel octrooi- als know how-licenties en is bestemd voor landen buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Lichtenstein. Het contract bevat onder meer exclusiviteitsbedingen, gebiedsafbakening, exportclausules, kwaliteitsafspraken, afspraken voor opleiding en training van werknemers van licentienemer, betaling royalties, rechten bij aanpassing en verbetering van het geoctrooieerde product, afnameverplichtingen etc. Het model is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. De prijs is inclusief de papieren versie van de overeenkomst.

Ben je lid, maar nog niet ingelogd?    Log in of vraag een account aan
Hoeveel publicaties wil je bestellen?
Factuuradres
Verzendadres